- Poor starv'ling bard, how small thy gains!
How unproportion'd to thy pains! -

woensdag 30 april 2014

Hoe gemeentebestuurderen dichteres en activiste Joke Kaviaar erin proberen te luizen.

Pom Wolff bericht te Pomgedichten:

WETHOUDER OLTHOF ZAANSTAD in opspraak – de dagen van wethouder OLTHOF lijken geteld. Liegt deze wethouder daar alles aan elkaar? Video van JOKE KAVIAAR betekent het einde van de politieke carriere van deze wethouder.Wethouder Jeroen Olthof en griffier Lia Randsdorp hebben gelogen bij de rechter. Zo mogen we hier lezen.
Zij hebben verklaard dat Kaviaar in de raadszaal heeft zitten roepen en schreeuwen en geen gehoor heeft gegeven aan een vordering de zaal te verlaten. Kaviaar kon dat gemakkelijk en aantoonbaar ontkennen omdat raadsvergaderingen op video worden opgenomen, waardoor controle van de gang van zaken achteraf mogelijk is.

Deze affaire leidde tenslotte tot een rechtszaak tegen Joke Kaviaar na aangiftes van Olthof, Randsdorp en Kruithof. Tijdens de zitting verweert Kaviaar zich tegen de opmerkingen van Olthof en Randsdorp, dat er was geroepen en geschreeuwd. Ze zei: "Dat is niet waar. Als er een verstoring was, kwam dat door ons te verwijderen. "

Ook beveiliger Kruithof maakte het bont - de burgemeester zou naar zijn zeggen Joke Kaviaar hebben gevorderd de zaal te verlaten. De burgemeester was die avond niet aanwezig.
Zelf zegt hij daarover in zijn aangifte: De vrouw heb ik opgetild en de zaal uitgedragen. In de lobby ben ik op haar gaan zitten om haar onder bedwang te kunnen houden.
Na de leugenachtige getuigenverklaringen van de beveiliger, wethouder/locoburgemeester OLTHOF en de griffier heeft de Officier van Justitie de eis tegen Joke ingetrokken en vrijspraak geëist.
Behalve de Volkskrant heeft ook het landelijke dagblad Trouw aandacht aan deze zaak besteed. Wethouders die de rechter voorliegen zijn geen dagelijkse kost.
De gemeente wil alles in de doofpot stoppen en geeft geen enkel commentaar op alle leugens die zijn verspreid. De dagen van wethouder OLTHOF lijken geteld. Leugen en bedrog is één, meineed is twee!


Vandaag bericht Joke Kaviaar dat het artikel alweer verwijst naar een vrijspraak in de nazomer van 2012 en voegt eraan toe:

Ik heb nog een leuk gedicht voor de gemeente Zaanstad geschreven om de periode van de bajesboten af te ronden overigens. Het is gepubliceerd in het Zaans Stadsblad, dat elke twee weken een gedicht plaatst van iemand uit de Zaanse dichterskring: Dit is 'm...

Zaans Laf

't Waren jaren van klamme handen,
van die bajesboten aan de Zaan
Werk en geld waren zij, de vreemde
gevangenen - Protest zwelde aan

Van 't lokale bestuur kwam geen "nee"
tijdens het Zaanse beraad
Er kwam, op een enkeling na,
geen bezwaar tegen 't plan B&W

Men luisterde wel naar berichten
van Amnesty en jaja, men knikte,
men snifte en wikte, maar voor
verzet zou men nimmer nooit zwichten!

En verhalen, ze mochten niet baten,
over angst, over zelfmoord - Nee,
doofstom waren zij met een stem,
zij zouden het volmondig zo laten

Ja, redeneren kunnen zovelen
Politici nog wel het beste - Alleen,
't heeft met waarheid niets gemeen
't gaat erom met de woorden te spelen

"Stop de waanzin! Nu meteen!"
klonk het uit hees geworden kelen
"Weg met de Zaanse Schande!"
Werd het ooit wel gehoord?

Hoe veel nog hebben zich verhangen,
hoeveel zijn in isolatie gesmoord,
vermoord de wil om te leven, om
enkel economisch belangen?

Zaans lef, waar was nu de moed?
Die geschiedenis is zo duister en laf
Zullen Zaanse koren ooit zingen hiervan,
van de haat die hierdoor werd gevoed?

Joke Kaviaar, 31 augustus 2013

Geen opmerkingen: