- Poor starv'ling bard, how small thy gains!
How unproportion'd to thy pains! -

zondag 26 maart 2017

stille omgang in mokum allef

stille omgang in mokum allef

hier verpats ik laatste adem en braak
tussen het amechtig sterven door gerust
het roomse brood dat ik nimmer heb gelust
weet dat ik zo het simpel volk vermaak

het zoekt zijn heil telkens bij de grootste draak
dwars door verval en vuur reeds lang geblust
en het slaat aan op elk geboden fust
hun bier dat weet eenieder kent kraak noch smaak

tegen beter weten in marcheren
men stopt eerder nog de schoenen vol met lood
en accepteert het water uit de sloot

ik trek een stalen smoel en consumeer
toon mij ingeburgerd als een echte heer
en val dan pas onopvallend neer - morsdood

ml
26 03 2017

donderdag 9 maart 2017

#HenkBres uit De Posthoorn!

aan de redactie van De Posthoorn
herhaalde klacht

Beste redactie,
In De Posthoorn van 8 maart maakt Henk Bres opnieuw reclame voor de PVV, een partij met als core business het tegen elkaar uitspelen van bevolkingsgroepen.
Omdat u mij geen antwoord hebt gegeven op mijn eerdere klacht over dit onsmakelijke onderwerp en de uitingen van de heer Bres nog steeds in De Posthoorn worden afgedrukt, terwijl het volop verkiezingstijd is, stel ik vast dat De Posthoorn de praatjes van de heer Bres onderschrijft.

Nu kunt u zich op het standpunt stellen dat ik een zgn. 'nee nee sticker' op mijn brievenbus kan plakken. Dat echter zou tot gevolg hebben dat ik verstoken blijf van informatie over bijvoorbeeld evenementen in Den Haag. Ik vraag mij trouwens af wat uw adverteerders ervan zouden vinden als steeds meer Hagenaars besluiten een 'nee nee sticker' op hun brievenbus te plakken.
Vandaar mijn voornemen uw adverteerders persoonlijk te benaderen met de vraag of zij de politieke boodschappen in uw krantje kunnen waarderen.
Tegelijkertijd overweeg ik met een groep vrienden wekelijks, bijvoorbeeld elke woensdag, te demonstreren voor uw kantoor, net zolang tot u de politieke raaskal uit uw blaadje weert.

Vooralsnog wil ik u nog eenmaal de tijd geven te reageren, laten we zeggen binnen een week.
Maar indien u zich in stilzwijgen blijft hullen en/of Henk Bres handhaaft als 'columnist', kan ik niet anders dan uitvoering geven aan de plannen hiervoor geschetst.


Hoogachtend,
Max LerouGeachte heer Lerou,

Henk Bres is een columnist en hij zegt recht voor zijn raap wat hij denkt. Per saldo valt dat nogal mee. Henk spreekt netjes over iedereen en houdt zich in alle opzichten aan de journalistieke spelregels - zoals die gelden voor columnisten. Natuurlijk zijn er grenzen, maar Henk gaat daar zeker niet overheen. Dat zijn sympathie bij een partij ligt die niet de uwe is, is dat nu zo vreselijk? Iedereen weet dat Sjaak Bral de SP steunt en laten we blij zijn met columnisten en journalisten die eerlijk voor hun voorkeuren uit komen. Niets in de mouwen, niets te verbergen, dit is Den Haag 2017. Dat er in verkiezingstijd over politiek wordt gesproken lijkt me verder logisch,

Met de meeste hoogachting,

Albert Peeters

Geachte heer Peeters,

Wat Sjaak Bral doet als columnist is niet aan de orde. Daarbij is een vergelijking met Bres een enorme belediging aan het adres van de heer Bral.
Henk Bres propageert een beweging die mensen tegen elkaar opzet.
Dergelijke propaganda hoort niet thuis in een huis-aan-huisblad.
Het is beslist veelzeggend dat u vindt dat het 'per saldo nogal meevalt'.

Uit de stroom reacties op mijn FB-pagina kunt u opmaken dat zeer velen het met u oneens zijn. Het aantal reacties neemt voorlopig alleen nog maar toe.
Met 2017 heeft dit niets te maken; Bres vervuilt uw pagina's al jaren.

Dat er in verkiezingstijd over politiek wordt gesproken is inderdaad logisch. Echter dat is iets anders dan eenzijdige propaganda voor een haatbeweging die, nogmaals, de mensen in Den Haag verdeeld en tegen elkaar opzet.
Een huis-aan-huis komt, als het goed is (ook daar schort nog heel veel aan) bij eenieder op de mat, dus ook bij mensen met een migrantenachtergrond. En die gaat u via Henk Bres dan even lekker schofferen?

Wij, mijn vrienden en ik, laten dat niet langer zonder tegengas gebeuren.
U zult echt met iets beters moeten komen; de eerste aanmeldingen voor een demonstratie tegen De Posthoorn zijn al binnen.

Hoogachtend,

Max Lerou