- Poor starv'ling bard, how small thy gains!
How unproportion'd to thy pains! -

zondag 30 augustus 2009

de messen worden geslepen - 6 september grande finale kargadoorslam - bjorn van rozen en anne van schothorst treden op - hapjes van pandorra

tekst overgenomen van www.pomgedichten - u weet wel, de meest gelezen poëzie-site van Nederland; op weg naar 4 miljoen hits.
DE GRANDE FINALE VAN DE UTRECHTSE KARGADOORSLAM – 1e jaargang 2008-2009

Op 6 september 2009 de grande finale van de Kargadoorslam. Ik kan de finalisten niet beter treffen dan in de woorden die we dit jaar aan de dichters mochten geven – 11 voorronden – 12 finalisten. Oud en jong, gedreven en nonchalant, poezie en performance, gelauwerd en aanstormend. Man en vrouw. een prachtige finale als afsluiting van het eerste kargadoorslamseizoen 2008-2009. Een prachtig vuurwerk. Je moet wel even wat achter je laten om de eerste jaargang van de utrechtse kargadoorslam te winnen. Naar eer en geweten hebben de juryleden Mike platenkamp, Pandorra en Pom Wolff 11 keer moeten kiezen. De twaalfde keer een onmenselijke opdracht. Wie elke adem uit ons weet te persen zal winnen en vertegenwoordigt Utrecht op de NK. Volgend seizoen doen we het over – 12 onvergetelijke middagen van en voor de poezie. In de kelder van de Kargadoor op 6 september de volgende 12 finalisten:


WIBO KOSTER WINT DE DUBBEL IN DE LAATSTE RONDE KARGADOORSLAM #11
Hoe de wereld te bezweren, Een slammer geboren – Het is de eerste dichter die met een prachtige stem je doet geloven dat in proza gedichten schuilen.

Jan Bais winnaar van de 10e editie van de kargadoorslam - een overgetelijke performance - schond elke slamwet.

Tuvit Shlomi speelde haar zeer verzorgde rol als in een eenacter waarin een meisje losgezongen van de wereld zichzelf gevonden heeft. Thema tuvit. jury en publieksprijs #9 voor Tuvit Shlomi

Kila & Babsie. Publieksprijs en juryprijs #8. Het duo is zo op elkaar meerstemmig ingespeeld dat ze een (performance) zijn. Zij zijn van het naieve met limoenen zo professioneel opgediend dat je denkt dat het naief is.

Daan Doesborgh wint #7 innemend, gul gevend, afwisselend, een aanwinst in slammersland om te koesteren. Als iemand peterM van der linden zou kunnen wegvagen dan is het deze DAAN.

PeterM van der Linden wint KarGADOORslam #6
Het is de vervreemding die in een totale ontzetting de uiteinden van je hersenen samen weet te binden om het normale leven weer aan te kunnen. Ontzetting om je eigen ontregeling te lijf te gaan. buiten categorie peterM van der linden!

Daniël Vis - de wijsbegeertestudent aan de UU. de jury sprak over kleine stukjes wereld die hij tot in het hart van de toeschouwer bracht. BELOFTE DANIËL VIS WINNAAR van de KargaDOORslam #5, een verrassende winnaar van twintig jaren.

Ellen Deckwitz EN ACG Vianen winnaars van de eerste slam in 2009 - KargaDOORslam # 4 -
Ellen Deckwitz
Inmiddels dichter die de performance beheerst als geen andere vrouw in Nederland of het zou upperfloor moeten zijn.

ACG Vianen
in de finale stelde hij pure klanken tegenover de poézie zo vreselijk anders dat hij de jury de mogelijkheid ontnam te kiezen. Deze bewust neergezette onvergelijkbare eenheid tegenover de andere 2 finalisten maakte hem tot een winnaar die de jury versloeg.


Max Lerou - een soort gedrevenheid getrokken in de humor om met een wrange lach de wereld tegemoet te treden waaraan hij zijn poezie schuurt. MAX LEROU WINT KARGADOORSLAM #3

David Boelee wint De KargaDOORslam # 2
hoe kun je het gewone zo dramatisch opkloppen dat je zelf gelooft in de absurde wereld die je zojuist hebt opgeroepen.

Jee Kast de beste performer van de middag – een dichter die zich uiteindelijk ontpopt als een waar acteur – drijvend op de poëzie. JEE KAST WINT DE EERSTE KARGADOOR SLAM

EN DAN LEES IK BIJ DE DIRECTEUR VAN HET VLOOIENCIRCUS EN WALG - VOOR SMAKELOOSHEID NAAR BONTEBAL

Voor totale minachting van de gewonde medemens gaat u beter naar Prothese Paultje:

"En dan lees ik

dat er weer vier gewonden zijn gevallen door een bermbom. En dan denk ik: hoe dom ben je om na alle voorgaande incidenten nog steeds door de berm te rijden?"

dinsdag 25 augustus 2009

BEHOUD ZUIDERSTRAND - SPIONN SCHRIJFT DE WETHOUDER VAN SCHADUW EN TOCHT: VOLKSVERLAKKERIJ!

Geschreven door SPIONN
zondag, 23 augustus 2009 14:39 (overgenomen van Behoud Zuiderstrand)

Gemeente Den Haag

T.a.v. de wethouder Bouwen en Wonen
De heer Marnix Norder
Postbus 12600
2500 CD Den Haag

cc. Henk Kool, Wethouder Scheveningen
cc. Griffie
cc. Gemeenteraad s’-Gravenhage / Commissie SRO

Onderwerp: Masterplan Scheveningen Kust

Datum: 20 augustus 2009

Geachte heer Norder,

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende

Masterplan Scheveningen Kust

Begin januari 2009 heeft U uw Discussienota “Masterplan Scheveningen Kust“ als verdere uitwerking van de nota van uitgangspunten verspreid in alle wijken van Scheveningen, met uitzondering van de wijken Duindorp, Havenkwartier / Geuzenkwartier (behalve dan in Havenkwartier Noord). Terwijl u stelt dat de Discussienota, samen met de resultaten van de samenspraak, de basis vormt voor het vast te stellen Masterplan Scheveningen-Kust, heeft u de inwoners van de genoemde wijken uitgesloten van samenspraak over uw planvoornemens.

Het uitsluiten van de bewoners van deze wijken heeft u gemotiveerd op grond van het vaststellen van de nota van uitgangspunten voor Scheveningen-Haven door de gemeenteraad d.d. 14 februari 2008. Nochtans heeft de gemeenteraad ook voor de andere delen van Scheveningen uitgangspunten vastgesteld in het kader van het Masterplan Scheveningen Kust en wel op 11 december 2007. Ik stel derhalve vast dat de gemeenteraad voor Scheveningen-Haven, als onderdeel van het Masterplan, géén ander besluit heeft genomen dan voor de andere gebieden in Scheveningen die vallen onder het Masterplan.

Het uitsluiten van de inwoners van de genoemde wijken van samenspraak over uw planvoornemens, is daarmee niet te motiveren op het punt of al dan niet een nota van uitgangspunten is vastgesteld. Juist nu U er voor heeft gekozen om de plandelen Havenkwartier en Norfolkterrein te laten uitwerken door het consortium van ING/Fortis, en een haalbaarheidstudie naar een buitenhaven is aangekondigd had samenspraak met name hier van grote waarde kunnen zijn. Inmiddels is er grote onrust ontstaan over uw planvoornemens, in het bijzonder voor wat de buitenhaven en de studie naar de haalbaarheid van deze buitenhaven.

Graag verneem ik van u een nadere uitleg waarom Scheveningen-Haven als onderdeel van het Masterplan Scheveningen Kust niet in de samenspraak is betrokken en de genoemde wijken zijn uitgesloten van samenspraak over uw planvoornemens. In dit kader vraag ik u tevens toe te lichten waarom u tot dusver het alternatieve plan “Scheveningen Leeft”, voor o.a. het herontwikkelen van het Norfolkterrein, niet als alternatief in de procedure wenst mee te nemen en te beoordelen op haar haalbaarheid en effecten.

Buitenhaven, vierde haven

Verder heb ik met verbazing kennis genomen van de correspondentie tussen uw directeur ontwikkelingsbedrijf, dhr. Zwietering, en het Consortium Cruise Port The Hague. De correspondentie is als bijlage 11 opgenomen in de variantenstudie naar de buitenhaven. De variantenstudie is eerder dit jaar door het consortium aan U aangeboden en is door SPIONN opgevraagd in het kader van de wet openbaarheid van bestuur.

Uit de correspondentie tussen het Consortium en uw directeur blijkt dat de besluitvorming zal worden gebaseerd op onderzoeken naar haalbaarheid en effecten verricht door het Consortium zelf. Uit de correspondentie blijkt eveneens dat de kosten van de in te stellen externe begeleidingscommissie gelijkelijk verdeeld zullen worden. Ook blijkt dat er een gezamenlijke projectorganisatie zal worden opgericht, waarbij de betrokken marktpartijen wordt verzocht om een ‘unsollicited proposal’. Tevens zijn door uw directeur, onder voorbehoud van instemming door het College van B&W, uitgangspunten voorgesteld gericht op het gezamenlijk onderzoeken hoe op basis van exclusiviteit de voorgestane ontwikkeling kan worden gegund aan het Consortium. De betreffende correspondentie heb ik als bijlage meegezonden: HOB/2008.2063, dd 8 april 2008 en HOB/2008.5775, dd 2 oktober 2008.

U zult kunnen begrijpen dat ik weinig fiducie heb in de objectiviteit van de haalbaarheidsstudie en de studies naar de effecten van de buitenhaven. Het door u aldus georganiseerd proces draagt naar mijn opinie niet bij aan de kwaliteit van besluitvorming door de gemeenteraad. Of u met deze volksverlakkerij ook de belangen van de gemeente schaadt laat ik graag ter beoordeling van de gemeenteraad.

Hoogachtend,

Namens SPIONN

  • Teun van Dijk, Voorzitter BOH
  • Jaap Spaans, Voorzitter Wijkberaad Duindorp
  • Cees de Jager, Rust aan de Kust
  • Rinus aan de Wiel, Rust aan de Kust

maandag 10 augustus 2009

met dank aan de pvda - gemeente-gestapo 'bezoekt' haagse burgers

"En alsof dat nog niet genoeg is krijg je plots een brief van de Pandbrigade, een initiatief van de PvdA. Van wethouder Norder. Of je maar even toegang wil verschaffen, dat ze even kunnen zien dat je geen 20 Oostblokkers hebt slapen, geen wiet verbouwd of ander illegale handel drijft."

Cobra: "Nog even en de agenten van de pandjesbrigade legitimeren zich met een ovale metalen penning"

http://www.geenstijl.nl/archives/images/dreigbrief.jpg

En het begon allemaal zo 'onschuldig'.

Lees ook anarchiel.com, de vrijspreker inclusief dit telefoongesprek en/of lees hier de uitgeschreven tekst.

En hier leest u hoe PvdA-wethouder van schaduw en tocht, Maarniks Norder (*), de goedwillende burger gaat beschermen (startschot voor haagse pandbrigade).

(*)Team Behoud Zuiderstrand over deze verrader van de burgerrechten: "Zijn politieke ambities gaan namelijk verder dan het college B&W, volgens bepaalde bronnen mikt hij op de Tweede Kamer, volgens andere bronnen op een plaats in de Directie van AM Vastgoed".

woensdag 5 augustus 2009

breaking news - david rietveld bevestigt: groen links den haag niet op voorhand tegen vernietiging zuiderstrand

Wat velen al vreesden, maar enkelen nog niet konden geloven, is nu toch bewaarheid.
Het dwaalspoor dat door Groen Links, u weet wel, die partij van giftransporteurs en feitenverdoezelaars, werd uitgezet om de kiezers, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010, te misleiden, blijkt toch rechtstreeks te voeren naar een mogelijke vernietiging van het Stille Strand.

Heel even probeerde Rietveld ons wijs te maken dat wij met die verkiezingen ons rechtstreeks kunnen uitspreken over de grootschalige destructie van een uniek strand en achterliggend natuurgebied, maar wij van Cobra kunnen nu, met het plotselinge stilzwijgen van Rietveld, niet anders dan vaststellen dat Groen Links zich slechts inspant, het misschien wel meest heikele punt uit de toekomstplannen van deze coalitie, over de verkiezingen heen te tillen. Daarna kan één van de mooiste stranden van Nederland zomaar worden overgeleverd worden aan de graafmachines van de projectontwikkelaars. Immers, wie zwijgt stemt toe.

zie ook http://www.behoudzuiderstrand.nl/

zaterdag 1 augustus 2009

aap uit de mouw

PROTESTATION

hack hacker hackers HACKERS HACK hacked HACKED HACKING hacking aLpTurkTegin alpturktegin turkish turkey turkei turkay security securi securite secure deface defacer defender

Hak Din islam
Islam'a karsi Olanlara karsi Savasimiz surecektir
Our war will continue against the ones who are against the real religion Islam
h4ck3d