- Poor starv'ling bard, how small thy gains!
How unproportion'd to thy pains! -

maandag 7 januari 2019

naamlijst nederlandse ondertekenaars #Nashville Verklaring

NASHVILLE VERKLARING

DE EERSTE ONDERTEKENAARS
Ds. G.J. van Aalst
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. J. den Admirant
prediker, schrijver en directeur van de Uitgeverij
Jeruzalem of Rome
Dr. H.J. Agteresch
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. G.J. van Asperen
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Joh. van Asselt
Pastoraal werker Hersteld Hervormde Kerk
Ds. W. van Benthem
Emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
A.C. Baan MA
Evangelist, directeur St. Heart Cry en Bijbelschool
Filadelfia
Ds. G.J. Baan
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. J.W. Baan
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
M. Baan
Initiatiefnemer Geloofstoerusting.nl
D. Baarssen
Voorganger en pastoraal werker Hersteld Hervormde
Kerk
E.J. Bakker
Prediker en leider Christengemeinde Nordhorn
Ds. T.A. Bakker
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. J.M. Batteau
Emeritus-predikant Gereformeerde Kerken
(vrijgemaakt)
J. van Beek
Directeur Stichting Hebron Missie & Platform Hart
voor het gezin
C.B. Beekhuizen
Zendeling en directeur Stichting Adullam
Ds. G.J. Blankers
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. A. Bloemendal
Predikant Protestantse Kerk in Nederland
F. Boekhoff
Directeur Het Zoeklicht
Ds. A. den Boer
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. C. den Boer
Emeritus-predikant Protestantse Kerk in Nederland
(hervormd)
Ds. C.P. de Boer
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. J. den Boer
Emeritus-predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. K. den Boer
Predikant Hersteld Hervormde Kerk

Ds. J.P. Boiten
Emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Kand. J.W. Bonenberg
Pastoraal werker Hersteld Hervormde Kerk
Ds. J.H. Bonhof
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken & ICF
H. Bor
Lerend ouderling Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. C. Bos
Emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. D. Bos
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. J. Bos
Emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. L. Blok
Emeritus-predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. M. Blok
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. R.C. Boogaard
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
A. Bolier
Ouderling Gereformeerde Gemeente in Nederland
Ds. O. Bottenbley
Voorganger vrije baptisten
Ds. J.C. Breugem
Predikant Protestantse Kerk in Nederland
Ds. D. Breure
Predikant Protestantse Kerk in Nederland (hervormd)
Ds. J.J. ten Brinke
Predikant Protestantse kerk in Nederland
Ds. A.J. Britstra
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
B. Bloem
Spreker en zendeling
Dr. G.A. van den Brink
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. J. de Bruin
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Jac. T. Brunt
Evangelist en Bijbelleraar
Ds. D.J. Budding
Emeritus-predikant Protestantse Kerk in Nederland
(hervormd)
Ds. H. Buitink
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. P. den Butter
Emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
J. Diepeveen
Oud-ouderling Gereformeerde Gemeenten &
maatschappelijk werker
Mr. D.J.H. van Dijk
Lid van de Eerste Kamer voor de SGP
G.J. Dolk
Evangelisch voorganger
Ds. N.A. Donselaar
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. J. Driessen
Emeritus-predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. A.H. Driest
Emeritus-predikant Gereformeerde Kerk
(vrijgemaakt)
Mr. E. van Duijn
Pastoraal medewerker Hersteld Hervormde Kerk
Ds. J. van Eckeveld
Predikant Gereformeerde Gemeenten

Ds. A.A. Egas
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Dr. B. van Egmond
Predikant Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)
Ds. J.A. van den Ende
Predikant Vrij Evangelische Gemeenten
W. Evers
Prediker en Bijbelleraar
Ds. M.G. Ezinga
Predikant baptisten
Ir. K. Fieggen
Bioloog, bijbelleraar en lid van de redactieraad van
Focus op de Bijbel
Drs. ing. D.H.J. Folkers
Voorganger Hersteld Hervormde Kerk
J.J. Frinsel jr.
Publicist en zendingswerker (st. WEC International)
A.P. Geelhoed
Bijbelleraar, baptist, beheerder toetsalles.nl
D. van Genderen
Columnist, publicist en spreker
W.J. van Gent
Kandidaat Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. A. Geuze
Predikant Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Ds. C. Gielen
Emeritus-predikant Hersteld Hervormde Kerk
A.B. Goedhart
Oud-directeur protestants christelijke basisschool,
kerkhistoricus en publicist
Dr. M. Golverdingen
Emeritus predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. M. Goudriaan
Emeritus-predikant in de Protestantse Kerk in
Nederland (hervormd)
Ds. L. Groenenberg
Em. Pred. de Hersteld Hervormde Kerk
Ds. K. Groeneveld
Emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. G. van de Groep
Emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. A. de Groot
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. C.A.E. Groot
Emeritus-predikant, Bijbelleraar en musicus
Drs. P. Guijt
Redactielid Promise Magazine
Ds. A.J. Gunst
Emeritus-predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. K. Hak
Predikant Protestantse Kerk in Nederland
Ds. C. Harinck
Emeritus-predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. L.D.A. Hartevelt
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. W.F. ’t Hart
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
A. Haverkamp
Evangelisch voorganger
G.W. Hoddenbagh
Evangelist
Ds. J. Hoefnagel
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken

Ds. A. Hoekman
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Prof. em. dr. W.J. op ’t Hof
Oud-hoogleraar VU & oud-docent Seminarie Hersteld
Herv. Kerk
Ds. H. Hofman
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. A.T. Huijser
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. A. de Jager
Emeritus-predikant, Gereformeerde Kerken Nederland
L.J. Janse
Staflid Bijbelschool Gospel for Europe
Dr. A. Jansen
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
R.J. Jansen MA
Prediker en Bijbelleraar
R. de Jong
Proponent Christelijke Gereformeerde Kerken
Dr. P. de Jong
Wetenschapper, secretaris opleiding & vorming
Hersteld Hervormde Kerk
Ds. L.M. Jongejan
Predikant Protestantse Kerk in Nederland
Dr. L.J. Joosse
Predikant Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Ds. M. Joosse
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. J.J. Joppe
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Dr. J. van de Kamp
Docent seminarium Hersteld Hervormde Kerk
Ds. R. van de Kamp
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. W.J. Karels
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. M . Karens
Emeritus-predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. G. Kater
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. M.A. Kempeneers
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. J.M.J. Kieviet
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Dr. M. Klaassen
Predikant Protestantse kerk in Nederland
Ds. J.M. Kleppe
Emeritus-predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. M. van Kooten
Predikant Protestantse kerk in Nederland
Dr. R. van Kooten
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Drs. I.A. Kole
Oud-ouderling Gereformeerde Gemeenten, secretaris
bestuur HSV
Ds. T.J. Korten
Predikant Protestantse Kerk in Nederland
Ds. J. Koppelaar
Emeritus-predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. A. Kos
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. R. Kok
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken

Ds. W. Kok
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. N.P.J. Kleiberg
Emeritus-predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. P.C.H. Kleinbloesem
Predikant Protestantse Kerk in Nederland
Ds. W. van Klinken
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Drs. W. de Kloe
Ouderling Hersteld Hervormde Kerk, lid van CvB van
Driestar College
Ds. J.A. Kloosterman
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds K. ten Klooster
Emeritus-predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. J. de Kok
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Drs. W.J. Korving
Evangelist Hersteld Hervormde Kerk
Ds. P. van der Kraan
Emeritus-predikant van de Protestantse Kerk in
Nederland
Ds. B. Labee
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. S.T. Lagendijk
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. A. de Lange
Predikant Protestantse Kerk in Nederland
Ds. H. Lassche
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. J. Lohuis
Predikant Protestantse Kerk in Nederland (hervormd)
Ds. O. Lohuis
Predikant baptisten
Ds. H.J. van Marle
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
J.W. van Meerten
Medewerker Logos Instituut
Ds. C.J. Meeuse
Emeritus-predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. J. van Meggelen
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. A. Meuleman MA
Zendingspredikant namens de Hersteld Hervormde
Kerk in Suriname
A.S. Middelkoop
Senior-jeugdwerkadviseur Hersteld Hervormde Kerk
Ds. G. van Manen
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. P. Molenaar
Emeritus-predikant Protestantse Kerk in Nederland
(hervormd)
Ds. A.P. Muilwijk
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. M.W. Muilwijk
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. F. Mulder
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. R.W. Mulder
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. J. Muller
Predikant Protestantse Kerk in Nederland
Ds. Theo Niemeijer
Predikant Baptistengemeente

Dr. A. van Nieuw Amerongen
Prof. emeritus en oud-ouderling Hersteld Hervormde
Kerk
Dhr. K. Noordegraaf
Pastoraal medewerker Hersteld Hervormde Kerk
Ds. J. Nugter
Prediker en Bijbelleraar
Ph. Nunn
Zendeling en oudste Vergadering van gelovigen
Ds. C.L. Onderdelinden
Predikant Vrije Oud Gereformeerde Gemeente
Ds. R.J. Oomen
Emeritus-zendingspredikant Hersteld Hervormde
Kerk
Ds. J.C. den Ouden
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. N. den Ouden
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. P. den Ouden
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Prof. dr. M.J. Paul
Docent en hoogleraar OT
Ds. D.C. de Pater
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. H. Peet
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
M. Penning
Staflid Bijbelschool Gospel for Europe
Ds. H. Polinder
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. G.J. Post
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken.
Ds. Joh. Post
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
K. Postma
Predikant Baptisten (Friesland)
Ds. G.R. Procee
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Drs. J.C. Pronk
Kandidaat Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. J. Th. Pronk
Predikant Protestantse Kerk in Nederland
Ds. M. van Reenen
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Miel de Rechter
Predikant baptisten Limburg
Th.van Reijn MA
Gemeente stichtend voorganger Limburg
Ds. P. Roos
Emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
D. Rosbergen
Pastoraal werker Gereformeerde Gemeenten
Ds. L.W.Ch. Ruijgrok
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. A.J.T. Ruis
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. L. Schaafsma
Predikant/zendeling Protestantse Kerk in Nederland
Ds. A.J. Schalkoort
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. A. Schreuder
Predikant Gereformeerde Gemeenten

Ds. J. Schipper
Emeritus-predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. M.H. Schot
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. M.C. Schreur
Predikant Protestantse kerk in Nederland
Ds. A. Schultink
Predikant Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Prof. dr. P.A. Siebesma
Docent Hebreeuws
Ds. W. Silfhout
Emeritus-predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. A. Simons
Predikant Protestantse Kerk in Nederland (hervormd)
Ds. M. van Sligtenhorst
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Dr. C.A. van der Sluijs
Emeritus-predikant Protestantse Kerk in Nederland
(hervormd)
Ds. M. van der Sluys
Emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. C. Sonnevelt
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Dr. B.J. Spruyt, columnist
Publicist, docent Hogeschool de Driestar &
seminarium HHS
Mr. C.G. van der Staaij
Lid Tweede Kamer voor SGP
Dr. J. M. Strengholt
Anglicaans priester
L. van der Tang
Ouderling Gereformeerde Gemeenten in Nederland,
ondernemer, columnist
Ds. O.M. van der Tang
Predikant Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Ds. M.C. Tanis
Emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds J.G. van Tilburg
Emeritus-predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. B.L.P. Tramper
Predikant Protestantse Kerk in Nederland
Ds. L. Treur
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. D.W. Tuinier
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Ds. A.C. Uitslag
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
L.J. van Valen
Kerkhistoricus
Dr. J.W. Veltkamp
Krijgsmachtpredikant namens de Gereformeerde
Kerken (vrijgemaakt)
Ds. K. van Velzen
Voorganger evangelische gemeente
Ds. P. Verhaar
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. P. Vernooij
Predikant Protestantse Kerk in Nederland
Ch. Verwoerd
Christelijke zanger en liedjesschrijver
Ds. W. Visscher
Predikant Gereformeerde Gemeenten

Ir. B. Visser
Diaken Hersteld Hervormde Kerk, adviseur, interim-
manager, mediator
Ds. R. Visser
Predikant Gereformeerde Kerken Nederland
Dr. M. Visser
Mission Director Global Rize
Prof. dr. W. van Vlastuin
Hoogleraar VU en rector seminarium HHS.
Ds. A. van Voorden
Predikant Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Ds. A. Voorwinden
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. C.G. Vreugdenhil
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Prof. dr. M.J. de Vries
Docent filosofie & bestuurslid Ger. Bond Protestantse
Kerk in NL
Dr. P. de Vries
Docent aan de VU en seminarie Hersteld Hervormde
Kerk
Prof. dr. W. de Vries
Ouderling & lid Commissie Opleiding Hersteld
Hervormde Kerk
A.M. Vroegop
Initiatiefnemer Geloofstoerusting.nl
Ds. A.K. Wallet
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. N. van der Want
Emeritus-predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. A.A.F. van de Weg
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. H. Westerhout
Predikant Protestantse Kerk in Nederland (hervormd)
Ds. C. Westerink
Emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. J. Westerink
Emeritus-predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. J.A. Weststrate
Predikant Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Ds. A. van Wijk
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. G. van Wijk
Predikant Protestantse Kerk in Nederland
Ds. M.K. de Wilde
Predikant Protestantse Kerk in Nederland
Ds. H. van Zetten
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Drs. C.N. van der Ziel
Bijbelvertaler, missioloog, publicist
Ds. H. van der Ziel
Predikant Hersteld Hervormde Kerk
Ds. J.B. Zippro
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Ch. H. Zondag
Voorganger (Vrij) Evangelische Gemeenten
Dr. W.A. Zondag
Predikant Gereformeerde Gemeenten
Prof. dr. B.A. Zuiddam
Theoloog en classicus
Ds. A. van der Zwan
Predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Ds. H. Zweistra
Emeritus-predikant Hersteld Hervormde Kerk