- Poor starv'ling bard, how small thy gains!
How unproportion'd to thy pains! -

woensdag 13 januari 2010

MET DANK AAN DE JUDASPARTIJEN PVDA en GROEN LINKS: gemeente mag vrijplaats ontruimen

De rechtbank heeft besloten dat de vrijplaats zes weken na betekening van het vonnis kan worden ontruimd. Wanneer wij het vonnis hebben bestudeerd komen we met een uitgebreide reactie. Voorlopig volstaan wij met te zeggen dat er nog een herzieningsverzoek loopt bij het Gerechtshof en de Hoge Raad binnenkort uitspraak doet in het cassatieverzoek.
Aan de hand van de inhoud van dit nieuwe vonnis wordt nog zogenoemde 'turbospoedappel' overwogen waarin het Gerechtshof kan worden gevraagd de kwestie te heroverwegen. Ook de vergunningen voor koper Atrium worden nog door de vrijplaats en omwonenden bestreden.
Kortom, de juridische strijd is nog lang niet ten einde. Deze eindigt pas wanneer er een oplossing komt voor het conflict dat tussen gemeente en vrijplaats is ontstaan nadat eerstgenoemde besloot een nagenoeg afgerond legalisatieproces af te breken, waardoor circa honderd vrijwilligers met hun organisaties op straat dreigen te komen te staan. De vrijplaats spreekt de hoop uit dat het college nu eindelijk met hen om tafel gaat zitten om nog voor de ontruiming en verkiezingen een oplossing te vinden voor het conflict.
bron: http://www.koppenhinksteeg.nl

zondag 10 januari 2010

over de liefde - vandaag bij pomgedichten


en het water sijpelt al zo traag door het zand in zijn ogen

zijn het niet de dijken die bezwijken
is het wel de kou die hem de das omdoet
ingevroren in pakijs dat hem ijskoud
zijn ijzingwekkende eisen onthoudt
heeft de liefde nu even vorstverlet

kwispelturig is de vrouw met beide
ogen gericht op de stand der zaken
kapotjes slaat zij om de opiniërende kop
minder leuke woorden worden zo moeizaam
verstaan dyslexie aan de oren
vindt spontaan plaats

en ik - ik noteer mijn daden
onder haar rokje daar huist
mijn kerfstok

©ml