- Poor starv'ling bard, how small thy gains!
How unproportion'd to thy pains! -

maandag 19 oktober 2009

BESCHERMVROUWE VAN DREIGMONGOLEN EN ANDER TUIG AFGESERVEERD DOOR EIGEN PARTIJ - COBRA VOORSPELDE ONDERGANG CDA-MOEKE WIL VONK EN KRIJGT NU GELIJK

Uw Cobra op 17 augustus 2007:

"(...) Het is vast ook geen toeval dat, zoals ik al vaker voorspelde, uw partij u heeft terug gefloten.
Ik zei het eens en ik zeg het nogmaals: wedden dat u bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op een onverziekbare plaats terecht komt.(...)"

Uit het AD/HC van 16 oktober 2009:

"(...)twee CDA-raadsleden, Aline Pastoor en Wil Vonk, zijn door Klein en partijvoorzitter Jeanette Doll op een zijspoor gezet. Voor Pastoor - vier jaar geleden op drie - is nu plaats acht gereserveerd. Vonk zou lijstduwer worden en komt op dertig, melden meerdere betrouwbare bronnen in de partij.(...)"

De vaste lezers herinneren zich zeker nog de onverkwikkelijke periode waarin de voormalig schrijver Bontebal, aka Prothese Paultje, uw Cobra en diens gezin met de dood en andere onverkwikkelijkheden bedreigde en de smerige rol die de christen politica Moeke Wil Vonk daarbij speelde.
Keer op keer (zie boven) voorspelde ik dat Vonk haar onvoorwaardelijke steun aan de crimineel P.P. zou moeten bekopen bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 en jawel hoor...ondanks een embargo tot aanstaande donderdag is nu al bekend dat de beschermvrouwe van tuig en gespuis zal worden 'beloond' met een onverkiesbare dertigste plaats op de kieslijst.

Zwaai ik nu vast Moeke Vonk uit.
Zwaait u mee?

maandag 12 oktober 2009

MARNIX NORDER - WETHOUDER VAN SCHADUW EN TOCHT JOKT WEER EENS OF ZOU HIJ REEDS DEMENTEREN?

Norder spreekt zich zelf tegen! (bron: team behoud zuiderstrand)

Tijdens een bezoek van wethouder Norder op 10 september jl. aan het wijkgebouw de Kruin om te praten met de vertegenwoordigers van de Bloemenbuurt, Bomenbuurt en Vogelwijk zijn de plannen voor een cruiseterminal ook aan de orde geweest. Norder antwoordde op de vraag of het Zuiderstrand zijn functie als strand zal verliezen: "Dit is niet waar".

Kennelijk is hij zijn eigen brief aan de Commissie SRO van 16 juni 2009 geheel vergeten, waarin hij de volgende zinsnede heeft geschreven: "Het bestaande Zuiderstrand zal door de realisatie van een buitenhaven en de daarmee gepaard gaande landaanwinning de functie van strand verliezen."

Aanvankelijk zou het stuk strand tussen het Zuidelijk Havenhoofd en de strandtent de Kwartel verdwijnen, maar volgens de meest recente plannen zal het gehele Zuiderstrand moeten verdwijnen opdat de woningen op het Norfolk-terrein uitzicht op zee blijven houden.

woensdag 7 oktober 2009

DE KOPPENHINKSTEEGSAGA - meten met twee maten en de smerige rol van de leidse coalitie met daarin ook de verraderspartijen pvda en groen links

Beste vrijplaatsvrienden en vriendinnen,

Vanochtend diende het door gemeente Leiden tegen Vrijplaats Koppenhinksteeg aangespannen kort geding. Het werd een wel zeer kort geding. Nadat een vrijplaats-advocaat de rechter had gewraakt, werd de zitting geschorst.

Wraking is een procedure bij de rechtbank, die men kan instellen wanneer er twijfel is over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter. De vrijplaats had alle reden om daaraan te twijfelen, nadat de rechter besloot in principe geen van de door de vrijplaats ingediende bewijsstukken te betrekken bij zijn oordeel.

Hij nam dit besluit op verzoek van de gemeente Leiden omdat “de bewijsstukken te laat waren ingediend”. Het procesregelement stelt echter dat stukken zo spoedig mogelijk moeten worden ingediend en stelt een harde grens bij 24 uur voor de zitting. De gemeente erkent dat zij de stukken maandagochtend bij de opening van kantoor heeft ontvangen, dus 48 uur voor de zitting.

De advocaat van de gemeente bediende zich in een ongekende felle persoonlijke aanval op een onzer advocaten van list en bedrog. Laatstgenoemde werd verantwoordelijk gesteld voor alle ingediende documenten, terwijl hij maar 1 van de 10 gedagvaarde (rechts-)personen vertegenwoordigde. Ook werd gelogen over het aantal documenten en van wie ze afkomstig zijn. Volgens de gemeente waren het er 131. In werkelijkheid waren het er 116 waarvan de gemeente er 47 al lang en breed kende. Van veel van deze documenten is zij zelfs de auteur. 68 documenten waren louter ter illustratie van het langdurig gebruik van de panden. Essentieel voor ons verhaal, maar desalniettemin illustratief.

De claim van de gemeente dat ze zij zich niet had kunnen voorbereiden is daarom ronduit absurd. Bovendien stuurde de gemeente zelf pas een week voor de zitting een dikke map met documenten, om minder dan twee dagen voor de zitting nog een omvangrijke stapel stukken te bezorgen. Deze documenten liet de rechter wel toe.

Het evident meten met twee maten kan niet anders worden uitgelegd als willekeur en partijdigheid. Het accepteren van een dergelijke ongelijke uitgangspositie zou de vrijplaats al bij voorbaat op een niet te overbruggen achterstand zetten. De vrijplaats had dan ook geen andere keus dan rechter Paris te wraken.

Waarover wij ons echter ook willen beklagen is het PvdA, GroenLinks, VVD en CDA college dat werkelijk alle fatsoensnormen schendt in haar bejegening van de vrijplaats. Niet alleen mobiliseert zij het hele gemeentelijk apparaat voor haar poging de vrijplaats nog voor de gemeenteraadsverkiezingen te sluiten, ze doet ook nog eens alles om de verdediging van de vrijplaats te saboteren.

Zo weigert het college al ruim twee maanden te beslissen op een verzoek tot openbaarmaking van alle documenten met betrekking tot de verkoop van de panden, terwijl zij weet dat de wettelijk termijn twee weken bedraagt en de vrijplaats de documenten nodig heeft om zich te kunnen verdedigen. De poging van vandaag om de vrijplaats te ontwapenen moet dan ook in dit licht worden bezien.

Hoe het verder moet is nog niet geheel duidelijk. De Wrakingskamer van de rechtbank zal zich binnenkort over de kwestie buigen en besluiten hoe het verder moet.
We houden u op de hoogte.

-----

De strijd voor behoud van de vrijplaats wordt goeddeels betaald met giften. Blijf ons ook in deze bange dagen steunen. Stort uw gift, groot of klein, oprekeningnummer 9432856 t.n.v. Leids Weggeeffonds, Leiden en o.v.v. “Help de vrijplaats de winter door".

Meer informatie op http://www.koppenhinksteeg.nl

maandag 5 oktober 2009

HALLO PVDA-ERS; HOREN JULLIE WEL GOED?

Geachte PvdA-ers,

Ook uw eigen achterban krijgt er langzaam genoeg van:

http://blaakmeer.blogspot.com

.. en waar het aan de kant zetten van Kool en Norder via eerst dhr Heijnen en nu Mw Van Nieuwenhoven als uiterste redmiddel voor het handhaven van de PvdA worden ingezet , blijft de PvdA consequent de forse bezwaren van inmiddels 24 organisaties negeren.

Onder haast wanhopige geschreeuw van "Inspraak!", "Samenspraak!" en "Hagenaars laat je horen !", blijven de PvdA-ers stoicijns de wensen en bezwaren van de burgers negeren. Overschreeuwd door de PvdA propaganda, valt volledig disrespect de Haagse burger ten deel.

Omdat onze roep jullie kennelijk nog steeds niet bereikt, nog maar weer eens een e-mail, wel in hoofdletters zodat we misschien boven jullie geschreeuw uitkomen:

24 BEWONERS-, WIJK, MILIEU- EN NATUURORGANISATIES ZIJN TEGEN EEN CRUISE TERMINAL EN VOOR HET BEHOUD VAN HET ZUIDERSTRAND !!

Zeg straks niet dat u het niet wist !

Hoogachtend,
Stichting Behoud Zuiderstrand
www.behoudzuiderstrand.nl