- Poor starv'ling bard, how small thy gains!
How unproportion'd to thy pains! -

woensdag 31 december 2008

versje op de valreep

poetryslam – een inventarisatie van de kwetsbare ziel

aangebroken is weer de tijd van
spierballen rollen in de etalage
van magazijn ad rem

poëten openen hun torsende torso
naar hartelust – je kent dat wel
waar dichters drinken zwelt elk
vertrek tot gelachkamer

nog eenmaal draaien zij om
de as van hun wereld of maken
een pirouette van trots in het
voorportaal naar ruimte die zich
nog eens lekker onbeschaamd uitrekt

oeverloos klinkt dan het laatste
betoog van de aangeschoten dichter
zijn metaforen dichten immers
het ellenlang verhalen en zo

de lezer nog een beetje meewerkt smelt
massa tot kern promoveren ponden naar kilo's
per kubieke centimeter de ontwikkeling enorm
en anders is daar altijd nog de deur
naar een onherstelbaar niets

© max lerou
31 december 2008

maandag 29 december 2008

VOORMALIG STADSDICHTER BIJ RADIO WEST: ' NOOIT DE BEDOELING GEWEEST DAT STADSDICHTERSCHAP LITERAIR ZOU ZIJN' - dreigend: "IK KOM NIET ALLEEN!"

"Ik had liever een kerstpakket gehad maar het werd een ontslagbrief"

Hoor ik niet zo best of lijkt Harry vanFaassentotZevenbergen alleen maar een beschuldigende vinger naar 'andere organisaties' uit te steken?
Het zou wel grappig zijn, immers die 'andere organisaties'...wel, kijkt eerst zelf maar eens bij zijn agenda op de site van de afgeschoten stadsdichter, een site waar ons Harry in zijn pogingen vooral met het gewone volk in contact te treden, de reactieknop heeft uitgezet:

wo 05 11 08
In samenwerking met SUB en het Koorenhuis is begin oktober een talentengroep Poëzie en performance gestart bij het Koorenhuis. De leerlingen van deze groep komen voor het merendeel voort uit de Haagse scholenslam en staat onder leiding van Harry Zevenbergen en Diann van Faassen
.


Ja hoor, het staat er. "In samenwerking met SUB...".
Eh maar wacht eens even...wie zit er ook alweer achter SUB? Verrek, is dat Harry vanFaassentotZevenbergen niet...in innige samenwerking met zichzelf?
En kijk, daar hebben we mevrouw vanFaassentotZevenbergen in haar nieuwe outfit ook.
Wat een gezellig toeval.

zondag 28 december 2008

Laatste Nieuws: NIEUWE GARDEROBE VOOR DIANN VAN F. TOT Z. - BONTEBAL MIKT OP ONTOEREKENINGSVATBAAR VERKLARING - NU MET OPZIENBAREND VERSLAG VAN ROOP

Pom Wolff bericht...HAAGSE DICHTERS VANNACHT IN SPOEDBERAAD BIJEEN IN DE KWESTIE HARRY ZEVENBERGEN.
GEBREK AAN ARTISTIEK EN INHOUD - en wat te doen met het geval Prothese Paultje


Als altijd goed ingevoerd, nieuws heter dan de naald, brengt Pom Wolff ons vandaag, na slechts luttele uurtjes slaap, nieuwe ontwikkelingen in de kwestie Zevenbergen.
U leest het hier.

U heeft het gelezen? Hoe Zevenbergen alles toegaf?
Hij heeft het nog wel geprobeerd maar gaf al snel op...er viel niets te ontkennen. Het bewijs lag op straat; het bewijs stond in zijn doffe ogen.

De gerenommeerde Haagse dichter Roop vertoefde voorafgaand aan het spoedoverleg nog met Zevenbergen in het knusse etablissement Cremers.
Zijn opzienbarend verslag van deze opmerkelijke ontmoeting leest u hier.

Ik kan u nog berichten dat na afloop van het officiële beraad er informeel overleg was tussen de juridisch adviseurs van Bontebal en VanFaassentotZevenbergen.
Aan de orde de terugvordering van verspilde gelden (VanFtotZ) en de dekking van advocatenkosten voor B.

Besloten werd tot de aanschaf van enkele bijzonder laag uitgesneden truitjes voor Diann vanFtotZ; één voor elk bezoek dat zij de komende dagen zal afleggen bij de diverse fractievoorzitters van de coalitie in het IJspaleis.

Het geval B. werd als hopeloos ingeschat. Uiteindelijk werd besloten dat hij het best een beroep kan doen op voortschrijdende reuma in de kleine hersenen, een tot dusver zwaar onderschatte aandoening.

Prothese Paultje heeft direct uitvoering gegeven aan dit plan en een onsamenhangend stukje getikt waarin hij zich verkneukelt over de dood van een Nederlandse militair die, en hier zit het vernuft, zo dom was zich in Irak te laten afknallen...'dikke bult' tikt het geval er ten overvloede nog bij. Het is daar een intern conflict; wint de Taliban wint de Taliban.

I rest my case

Rekening houdend met het digitale gummetje van Prothese Paultje, hieronder de passage waarmee de voormalig schrijver zich hoopt te kwalificeren voor een plaatsje in het Pieterbaan:

"(...)Op de voorpagina van de krant (VK-red.) dus, staat een foto van een jongen die gesneuveld is in Irak. Een kutkrant dus. Lullig voor familie en vrienden dat die jongen gesneuveld is, maar wat had hij daar te zoeken? Wat had hij in Irak te zoeken? Er gaat nu eindelijk een parlementair onderzoek komen over de vraag: wat hebben Nederlandse soldaten in Irak te zoeken. De jongen is vrijwillig naar Irak gegaan en dan ga je dood. Dikke bult.

Het is, daar in Irak, een intern conflict. Dat moeten ze dus lekker onderling uitvechten. Wint de Taliban dan wint de Taliban."

zaterdag 27 december 2008

BONTEBAL ALS MUSCLEMAN VOOR HAAGSE FAMILIE VANFAASSENTOTZEVENBERGEN - COBRA OPNIEUW MET DOOD BEDREIGD - STADSDICHTER EN CDA-TOP BEWAREN STILZWIJGEN

De Bontebal saga kent voorlopig nog geen ontknoping.
Een en andermaal heeft uw Cobra hier aangekondigd zich voortaan weer volledig te concentreren op de poëzie. De voormalig schrijver Prothese Paultje echter eist woest met zijn vuisten zwaaiend nog steeds de aandacht.
Vandaag weer, andermaal, met nieuwe doodsbedreigingen.
Cobra moet uitkijken. Ga ik boodschappen doen, een biertje drinken in de binnenstad, voordragen bij Alex, waar ik ook ga of sta, ik dien voortdurend achterom te kijken. Elk moment kan ik een loden pijp in mijn nek verwachten...achter elke lantaarnpaal, achter elke boom, abri, pissoir, winkelstelling, kan een schuimbekkende Bontebal staan; klaar om het licht uit mijn ogen te meppen.
Met mijn zoontje kan ik niet meer ongestoord naar het voetbal, de schaatsbaan of zomaar een stukje fietsen. Uit het niets kan ineens de schoft uit de schilderswijk opdoemen om voor de ogen van een 12-jarig kind diens vader het leven uit te steken met een keukenmes.

Je zal wel wat op je geweten hebben Cobra, ik hoor het u denken; zelfs een loser als Bontebal zal toch niet zomaar riskeren dat straks zijn katten naar het asiel moeten omdat hun baasje in de lik zit?
Maar dan heeft u toch een bijzonder slecht of anders selectief geheugen.

De voormalig schrijver mag graag, zoals vandaag op zijn neuzeltje, zinnetjes tikken als: "(heb ik) in godsnaam, ooit aanleiding gegeven?"
Hardnekkig blijft hij aldus ontkennen dat, inmiddels alweer twee jaar geleden, het een toentertijd gevierd dichteres was die aan Cobra vroeg of hij misschien zijn vriendschappelijke invloed aan kon wenden om Bontebal ertoe te bewegen zijn "vriendschapverdelgende telefoontjes en e-mails" te staken.

Dat was voor Bontebal aanleiding om het gezin van Cobra ernstig te bedreigen.
Knokploegen zouden er komen, voor het gemak gaf Prothese Paultje aan waar Cobra's huis woont.
Nachtenlang hebben we opgezeten, bij elk gerucht de lichten gedoofd en angstig tussen de gordijnen naar buiten geloerd...is daar iemand? Staat er een knokploeg?
Zenuwslopend. Ten einde raad aangifte gedaan. Bontebal als een afzichtelijk hoopje ellende met ondergezeken broek op het kittenburo. De dienstdoende rechercheur trapte er in eerste instantie in: "U had hem moeten zien, zo zielig zat hij erbij".

Vandaag dan opnieuw doodsbedreigingen. Dit keer naar aanleiding van de commotie rond het falen van Zevenbergen als stadsdichter.
Cobra en Pom Wolff berichtten over die toch niet onbelangrijke kwestie. Tenslotte loopt het instituut stadsdichter serieus gevaar nu men in het college van B&W tot de conclusie kwam dat Zevenbergen met het opstrijken van de gemeentelijke poet, naliet 'artistiek-inhoudelijk' invulling te geven aan het stadsdichterschap.

Kon het O.M. eerder nog besluiten het bij een waarschuwing te laten, nu zal men dan toch in aktie moeten komen...bij herhaling van dit toch niet geringe misdrijf zou namelijk wel vervolging worden ingesteld.

Welaan het moest er maar eens van komen.
Niet langer sta ik toe dat mijn gezin moet lijden onder het trauma van de angst.
De angst dat straks een of andere gek een brandbom naar binnen flikkert. De angst dat mijn zoon vroegtijdig zonder vader verder moet omdat met een loden pijp zijn kop werd ingeslagen.
Genoeg is genoeg.

P.s. Altijd mogelijk dat Prothese Paultje het bewijs van zijn bedreigingen verwijdert...dat kunstje flikte hij eerder.
Daarom hieronder letterlijk de misdadige alinea:

"PPS Grappig, zo tekenend. Er is gedoe rond het stadsdichterschap. Straks is de termijn van Harry afgelopen en dan zou er een nieuwe moeten komen. Er zijn stemmen opgegaan om dat niet te doen. Ligt dat aan Harry? Nee, die man heeft mooie dingen gedaan, wat ik al zei: vooral in de wijken en op scholen. Er moet een volgende komen en ik heb wel wat suggesties. Nee, niet Lerou, en dat bedoelde ik met grappig, zo tekenend. Ga eens naar de weblog van Lerou. Soms een versje, maar meestal schelden, schelden, schelden. Vergelijk het mijn weblog. Prothese Paultje heeft de gek mij gedoopt. How low can you get, geintjes maken over iemands handicap. En dat ik zijn gezin zou bedreigen. Nee hoor, Lerou, alleen jij. Du moment ik je ergens tegenkom, haal ik uit, vol op je bek, zonder waarschuwing. Voor al je gezeik over Prothese Paultje. En voor mijn andere lezers: heb ik, in godsnaam, ooit aanleiding gegeven?
Het enige dat ik ooit heb gedaan is reageren. Reageren op zijn vuilspuiterij. Dat bracht me op het politiebureau. Na het overleggen van 'Ja maar, die Lerou' is de zaak geseponeerd. En de gek blijft maar doorgaan. Echt, zodra ik die Lerou tegenkom haal ik uit, zonder waarschuwing, die staat hier."

vrijdag 26 december 2008

EEN VERHAAL DER VOORMALIGEN: AFFAIRE STADSDICHTER - CDA DEN HAAG WITHEET - WOORDVOERDER BONTEBAL FULMINEERT: "HET IS ALLEMAAL POLLETIEK"
ONS KENT ONS

Zwaar dreunen de klanken van Bach door het hofje in de Schilderswijk. Daarbovenuit krijst de voormalig schrijver Bontebal: "niks grand marnier, azijnzuipers zijn het die ons stadsdichterschap ter discussie stelen".
De voormalige in pluralis majestatis of de zoveelste ontkenning van de werkelijkheid?
Zoals diens hardnekkige verwijzing naar 'zevenbal' terwijl die rubriek alweer een eeuwigheid 'zevenmijlslaarzen' heet...een naam waarmee de voormalig stadsdichter lijkt aan te geven zich zo snel mogelijk van Prothese Paultje te willen verwijderen, maar dat terzijde.

Je ziet het wel vaker. Boodschappers, vragenstellers, klokkenluiders...zij krijgen al snel de schuld van hoon en onheil, vooral wanneer de falende mens dat over zichzelf afroept.
Ook nu weer gefoeter van de voormalig schrijver Adriaan ik-ben-twee-decennia-geleden-ook-eens-geïnterviewd Bontebal in de richting van Pom Wolff en uw Cobra:
"hullie dit en hullie dat, maar wij blijven pal achter ons staan".

En Harry jammert elders: "Jetta Klijnsma (voormalig wethouder cultuur)heeft niets van enige ontevredenheid over mijn invulling van het stadsdichterschap laten merken. Ze heeft ook niet gezegd dat ik het in het tweede jaar anders aan zou moeten pakken".

U leest het...Klijnsma had maar hoeven kikken en de voormalig punk had het anders gedaan. Ongenoemd blijft hier het enorme feest, zeg maar bacchanaal dat cultureel Den Haag heeft aangericht op het moment dat het wist eindelijk van Klijnsma verlost te zijn.

Maar Prothese ooit-zeer-lang-geleden-zo-ongeveer-halverwege-de-vorige-eeuw-werd-ik-nog wel-eens-in-een-column-genoemd- Paultje blijft dapper op de bres voor de voormalig punk uit Rhenen: "polletiek, polletiek, het is verdomme allemaal polletiek".

Dat hullie zich daar nu ineens druk om maken is werkelijk heel apart.

woensdag 24 december 2008

SENSATIE IN DEN HAAG: VOOR HET EERST IN DE GESCHIEDENIS SCHIET EEN GEMEENTE HAAR STADSDICHTER AF - ZEVENBERGEN VERPESTTE HET; ER KOMT GEEN OPVOLGER

Vandaag bericht het AD:

"Gemeente niet verder met Stadsdichter

DEN HAAG - De gemeente Den Haag staakt haar financiële ondersteuning van de Stadsdichter.

De Stichting Stadsdichter krijgt nog één keer 10.000 euro voor de activiteiten tot en met mei van het volgend jaar. Daarna is het afgelopen.

Het college van b en w concludeert na twee jaar dat het initiatief is blijven steken in 'sympathieke, ludieke en laagdrempelige activiteiten' en 'artistiek-inhoudelijk' niet uit de verf is gekomen.(...)"

Toeval is kosmische poëzie.

Je zal het altijd zien. Deze week was er opnieuw commotie rondom de aanstaande benoeming van een zekere Bruinja tot dichter des vaderlands.
Bij zo'n turflucht is de link naar andere onwelriekende toestanden in het land der letteren snel gelegd...het door corruptie en onkunde besmeurde stadsdichterschap van Den Haag kwam als vanzelf ter sprake.

Inmiddels staat hier de telefoon niet stil.
Wat Cobra te maken heeft met het om zeep helpen van het haags stadsdichterschap wil men weten? Niets kan ik u verzekeren. Het stadsdichterschap werd vakkundig om zeep geholpen door de stadsdichter zelf. Hij schoot daarbij niet in zijn voet, maar
recht door zijn hart.

Anders dan Zevenbergen, de voormalig punk uit Rhenen, houdt uw Cobra zich ver van pluche en paleis.
Met anderhalf miljoen hits in één jaar ligt het natuurlijk wel voor de hand dat pomgedichten ook ten stadhuize goed in de gaten wordt gehouden.
Dan kan het niet uitblijven dat er vragen worden gesteld.
Zoals: wat gebeurt er eigenlijk met die bak geld die wij overmaakten naar de familie VanFaassentotZevenbergen? Doet de man niet gewoon hetzelfde kunstje dat hij altijd
al deed; een middagje voorlezen in een theeschenkerij vol schotsgeruit; kaatseballen met wat vriendjes en vriendinnetjes, af en toe een blogje vol spelfouten.
Zou er nog een goed gedicht uitkomen?

Vandaag werd duidelijk...men heeft geen vertrouwen meer.
"Nou", merkte hier een belangwekkend dichter en criticus uit Amsterdam op, "je moet het wel erg bont gemaakt hebben wanneer ze je terug fluiten als je eenmaal in het circuit zit en", ging hij verder, "staat er niet in de Haagse subsidieverordening dat verstrekte gelden die niet zijn aangewend voor het aangevraagde doel teruggevorderd zullen worden?"
Daar heeft hij een punt. Jammer dat het voor de poëzie niet meer uitmaakt.

De spijsvertering van de stad Den Haag werd onder het bewind van de VanFaassentotZevenbergentjes spontaan dyslectisch; maag-en darmstelsel geveld door
literaire griep. Daar helpt zelfs geen specialist van de koninklijke bieb.
Dat is erg, maar kan het erger?
Ja het kan. De residentiële regenten weten hun kerstmaal volledig vergald; het is zo erg dat we er serieus rekening mee moeten houden dat het stadsdichterschap voorgoed op de gemeentelijke vuilstort belandt.

Zulks is de nalatenschap van die VanFaassentotZevenbergjes; een kapot experiment en een raadsbrede afkeer van lui die zich dichter noemen.
Te bedenken dat de stadsdichter al eens eerder ontslagen werd...van punk tot mainstream

Van een stadsdichter verwacht je niet dat hij de stad dient, wel dat hij de stad bedient met poëzie.
Nog niet zo lang geleden hing de voormalig punk huilend om de nek van de gerenommeerde dichter roop en snotterde dat hij "(...) al zo lang geen inspiratie meer heeft (...)".
De centiemen in zijn broekzak had hij voor de gelegenheid even verboden te rinkelen.
Voor een eventuele opvolger die de poëzie wel bemint is in de gemeentelijke kas geen cent meer over.

De familie VanFaassentotZevenbergen wordt bedankt.

maandag 22 december 2008

marcel linssen bericht: finalisten dichtslamrap boxtel 2009 bekend


De jury (Gijs ter Haar, Ronella Moser, Maarten Gulden en Marcel Linssen) heeft gewikt en gewogen. En beslist. De namen voor de Dichtslamrap van Boxtel staan weer op papier, toezeggingen zijn binnen.

Hoogtepunt is de gebruikelijke finale in En Garde! in Boxtel. Dit restaurant wordt donderdag 29 januari omgetoverd tot dichtpodium. Nieuw dit jaar is een voorronde, vrijdag 9 januari. Een regionale dichter/slammer kan zo nog een wildcard krijgen voor de finaleavond.
In die finale staan al: Sieger Baljon (Amsterdam), Mohs Volke (Amsterdam), Martin Beversluis (Tilburg), Casper Fioole (Utrecht), Jee Kast (Brussel), Maaike Haneveld (Utrecht), Danny Danker (Roermond), Max Lerou (Den Haag), Pom Wolff (Amsterdam), Ronny Dijksterhuis (Eindhoven), Kila & Babsie (Arnhem en Utrecht) en Doeko L uit Den Bosch. Finale Dicht-Slam-Rap, donderdag 29 januari, restaurant En Garde! Markt 35, Boxtel, 20.00 uur

Vrijdag 9 januari, voorronde. Optredenden: Marjolein en Sophie Borgers (Sint-Michielsgestel), Irma Uhlenbusch (Boxtel), Hans Manders (Heeswijk-Dinther), Tim van der Pas (Den Bosch) en Tom van Popering uit Eindhoven.
De voorronde wordt vrijdag 9 januari gehouden in café Le Temps Perdu, Markt 13, Boxtel. 20.00 uur

Inmiddels zijn kunstenaars al druk doende kunstwerken te maken bij de gedichten die zijn uitgekozen voor de nieuwe Dichtslamrap-bundel. Van deze bundel die 29 januari verschijnt, is de kaft ontworpen door Ruud Fiers, student van SintLucas in Boxtel.

maandag 15 december 2008

de dag tv - cobra in het hol van de leeuw - slammen op het binnenhofDe Dag TV -redactioneel onderschrift:

Pissen in de Hofvijver
Met het oog op het NK Poetryslam in Utrecht op 12 december in Tivoli, interviewt DAG drie finalisten op een plek in hun stad die zij het meest inspirerend vinden. Vandaag is het de beurt aan Max Lerou. Hij heeft in zijn leven 1 gedicht over de liefde geschreven en dat vond hij wel genoeg. Liever dicht hij over zaken die echt belangrijk zijn zoals de hypocrisie van het Haagse pluche. Hij mag graag een luis in de pels zijn en pist met liefde in de Hofvijver. Zijn plek van inspiratie: Het Binnenhof.

nieuws: windroos gedichten nu on-linewww.windroosgedichten.nl !

Groot nieuws, wellicht een mooie verrassing: vanaf vandaag is de website met uitgebreide informatie over De Windroos online. Informatie over het begin van de Windroos in 1950, de doorstart, alle Windroosbundels, afbeeldingen van alle bundels die verschenen vanaf 2004, gedichten uit de bundels et cetera.
Kortom, een volwaardige website. De afgelopen weken heeft Ruurt van Ulzen van Uitgeverij Holland hard gewerkt aan de website. Ik ben enorm blij mee dat er nu één adres is waar de meeste informatie over De Windroos te vinden is. Daar ben ik Ruurt zeer dankbaar voor.
Ga gauw eens kijken!
Noem de Windroosgedichtensite waar je kunt, want nu deze nog zo jong is, is het welkom dat je mee helpt met de bekendmaking van het bestaan van www.windroosgedichten.nl
Voor het actuele Windroosnieuws: optredens en dergelijke, is een Windroosblog aangemaakt, te vinden onder de knop Actueel & Blog.
Natuurlijk vind ik het leuk een reactie van je te mogen horen, ik ben benieuwd wat of jij er van vindt.

Hartelijke groeten, mede namens Uitgeverij Holland, Henk van Zuiden

zondag 14 december 2008

nk poetry slam - gijs ter haar volgens velen gepiepeld

Het is natuurlijk jammer dat de delegatie uit Hengelo, immers mijn supporters, zich enorm verslikte in zijn verwachtingen: "De meter stopte meteen...we maakten almaar meer kabaal , het hielp niets, de meter bewoog niet meer."
Maar je weet dat er overal bruine ratten klaar zitten om je te bespringen zodra je, je bent tenslotte deelnemer, met kritiek komt op de gang van zaken.
Je spreekt dan maar wat troostende woorden, omhelst een dame links en rechts en gaat er eens goed voor zitten...de tweede ronde vangt aan.
Aan het eind daarvan vroeg ik mij af of ik misschien een afspraak bij de kno-arts moest maken...er zat een onverklaarbaar verschil in mijn beleving van het applaus voor bijvoorbeeld een Jan Ketelaar en de decibellenteller die miraculeus stopte op een moment dat applaus nog aanzwol.
Bij de finale nog maar eens extra opgelet...er mankeerde gelukkig niets aan de auditieve prestaties van mijn redelijk oude kop.
Lees verder maar bij pomgedichten hoe dat afliep...hoe, samengevat, het er alle schijn van had dat Gijs ter Haar gepiepeld werd...

Simon Vinkenoog op zijn webstek:
"(..)Het werd Najiba, met miniem verschil ten nadele van Gijs ter Haar, die volgens de jury (maar niet volgens de applausmeter) 'de betere ' was. Vond ik ook; ik veronderstel overigens geen opzet of mauvaise foi - maar als je er bij zit, aanzwellend geluid hoort en de meter blijft op hetzelfde cijfer staan, ja wat bewijs je dan? Het viel niet alleen ons op.(...)"

Hieronder alvast het eerste deel van de vdo-registratie door Mike Platenkamp.