- Poor starv'ling bard, how small thy gains!
How unproportion'd to thy pains! -

zondag 19 september 2010

zij aan zij

Nu in het A.D.

zomer op de valreep (voor maria van oosten*)

ieder jaar acht maal
een feestmaal

chapeau en mag ik
deze dans althans
deze dag en later

veel later nog
wat sjans en
wijn meer wijn

©ml
juli 2006

* uitgever zij aan zij

vrijdag 17 september 2010

cda-leden tegen coalitie met pvv: 'wij staan voor onze grondrechten'

Het doet nog steeds pijn

Op 18 augustus was ik onderdeel van een delegatie die het manifest Wij staan voor onze grondrechten aanbood aan partijvoorzitter Bleeker. Bij het gesprek deed ik – dat was spontaan en kwam diep uit mijn hart – ‘het doet pijn’. Het deed en doet pijn mijn partij in gesprek is met iemand die bepaalde groepen in de samenleving wil uitsluiten en hun grondrechten bedreigd. Bijna een maand later is de pijn er nog maar veel heftiger dan toen.

Was het toen nog een spontane uiting van emotie, steeds duidelijker wordt me dat het CDA niet meer het CDA is waarvoor ik destijds heb gekozen: een partij met duidelijke normen waarden, de gelijke behandeling van alle Nederlanders niet in de laatste plaats.

Lees het verkiezingsprogramma van de PVV nog maar eens een keer. Vele elementen zijn in strijd met de normen en waarden van het CDA. Na de rubriek “kiezen voor veiligheid” volgt “kiezen voor islambestrijding en tegen de massa-immigratie”. Daarin valt te laten dat de islam ‘vooral een politieke ideologie is’ en dus ‘op geen enkele manier aanspraak kan maken op de voorrechten van een godsdienst’. Daarna volgen “oplossingen” als ‘verbied de koran’, ‘geen moskee er meer bij’, ‘alle islamitische scholen dicht’, ‘geen subsidies voor islamitische media’, ‘hoofddoekjes belasten en een verbod in gesubsidieerde instellingen’, ‘de stekker uit de Commissie Gelijke Behandeling’.

Niet alleen zijn dergelijke voorstellen kwetsend Nederlandse moslims. Dit zijn voorstellen die in een democratische samenleving werkelijk ondenkbaar zijn, maar slechts voor te stellen zijn in een dictatoriaal regime. Hoe kan het dat mijn CDA bereid is om met die partij een regeringssamenwerking aan te gaan en te spreken over verwerpelijke voorstellen? Hoe is dat te verkopen als politieke vertegenwoordiger van het CDA?

In de afgelopen weken is de pijn alleen maar erger geworden. Prominenten die hun bedenkingen uiten worden belachelijk gemaakt. Tweede-Kamerleden die ernstige moeite hebben met de samenwerking met de PVV, worden weggepest dan wel onder druk gezet om de lijn van het hoofdbestuur te volgen. Dit is toch het CDA niet meer het CDA waarvoor ik destijds heb gekozen: een partij met duidelijke normen waarden, de gelijke behandeling van alle Nederlanders niet in de laatste plaats.

Dan blijkt de CDA-fractie zelfs naar standpunten van Wilders begint te neigen. Coskun Cörüz, moslim van Turkse afkomst en eerder lid van de Commissie Gelijke Behandeling, stelde op 7 september in de Tweede Kamer dat ‘kansarme Antilliaanse jongeren terug gestuurd moeten worden naar de Antillen’. Ik zou bijna vragen: ‘Hoezo? Het zijn toch geen moslims’

Ook mijn CDA blijkt aan verWildering onderhevig. En ja, het doet nog steeds pijn.

Ali Özyürek, raadslid voor het CDA in Arnhem

dinsdag 14 september 2010

de rust van een kist

kassie zes

hij wist de ramen van het glazen
huis der po we zie dichtgetimmerd
met leesplanken uit het achterland

het lumen buitengesloten groeit
slaapmos onrustbarend

kissie open kissie dicht u
zegt het maar
hermetisch gesloten?
we begrijpen elkaar

©ml

Ondertussen bij Pomgedichten

tiramisu - een toetje om je vingers bij af te likken


ze zaten voortijdig
aan het nagerecht
waarin nu
vers gesneden
van elk
een lange vinger

ml

zaterdag 11 september 2010

STOP DIE VERSCHRIKKELIJKE WILDERS NU! DEN HAAG HET PLEIN 09 11 10

Video door Darpan van Kuik
van de zaaier en de oogst

hij grijpt wat letters en begrijpt
hij heeft nu een letergreep
hij meet de greep en weet
vijf letters verankerd

in vaste bodem bloeit de kleur
van het woord en het woord is
een kunstige greep
het woord is bloed

© ml

wij willen geen uitsluiting

Actie op 11 september in Den Haag

"Wij willen geen uitsluiting" is een initiatief van een aantal Nederlandse burgers die het politieke denken en handelen van Geert Wilders & de PVV, en de krachteloze wijze waarop de andere politieke partijen hier mee omgaan, verontrustend vinden. Wij vinden het onacceptabel dat er partijen zijn die een regering willen vormen met gedoogsteun van de PVV, een partij die uitsluiting voorstaat van een substantieel deel van de Nederlandse bevolking en deze standpunten op zeer beledigende en discriminerende wijze naar voren brengt.

Actie op het Plein in Den Haag vanaf 13.00 uur
Op 11 september 2010 vindt in Den Haag een actie plaats om deze ongerustheid kenbaar te maken. Wij willen een oproep doen aan de Nederlandse politiek om principieel afstand te doen van de politieke standpunten en manier van handelen van Geert Wilders & de PVV. Ook willen wij politici vragen om daadkrachtiger tegengas te geven, op basis van rationele argumenten, om de spookbeelden die Wilders neerzet over islamisering en massa-immigratie te ontkrachten.

Vrijheidsbeeld onthuld bij parlement
Om deze redenen zal om 13.00 uur op Het Plein voor de Tweede Kamer in Den Haag een vrijheidsbeeld onthuld worden met de tekst "vrijheid voor IEDEREEN". Aanleiding is de deelname van PVV-leider Wilders aan een anti-moslim protest morgen in New York. Wij willen met de onthulling van het vrijheidsbeeld een tolerant geluid laten horen als alternatief voor Wilders' toespraak. In New York is ook een tegenactie gepland bij Ground Zero.

vrijdag 10 september 2010

lieverdje vandaag 50 jaar


de stem van robert jasper grootveld echoot nog wat na in de doodsgezinde kerk

er wordt gerocheld
uche uche uche
dan gekweld piepen

dit onheilspellend ruisen
een spel als dat van de wind
fluitend in de bochten rond het beeld

je voelt het tochten van
slechte adem door de mond
levert niet op slag de dood

nee die dobbert rustig wat
met zijn ogen dicht in een
bad vol hoestdrank

© max lerou


geschiedenislesje voor de jonkies:

woensdag 8 september 2010

die verschrikkelijke wilders blijft in het nieuws: nu weer ophef over trailer 'wilders the movie'

de ophef

de oorspronkelijke trailer:

de koppenhinksaga - deel 5031

Beste vrijplaats vrienden en vriendinnen,

Voor de zomer berichtten we jullie dat de Stichting Vrijplaats Koppenhinksteeg met het nieuwe stadsbestuur in gesprek was over een doorstart van de vrijplaats. We waren blij en opgetogen en ontvingen veel bemoedigende reacties. Het is hartverwarmend om te zien hoezeer jullie de kwestie – een half jaar na het sluiten van de vrijplaats – nog steeds intensief volgen.

Aanvankelijk leek alles goed te gaan. Het college reageerde positief op ons voorstel om het rijtje vervallen panden aan het Vrouwenkerkhof / Dolhuissteeg te kopen. Deze locatie biedt ruimte aan alle vrijplaats-functies en is tevens goed bereikbaar voor alle vrijplaatsbezoekers. Dat de panden door verkoop aan de stichting tevens worden behoed voor sloop en commerciële herontwikkeling is daarbij mooi meegenomen.

Groot was dan ook onze teleurstelling dat het college vandaag haar voorkeur uitsprak voor het aanbieden van een hoekpand aan de Lammermarkt en een deel van een pand aan de Marktsteeg. Voor het merendeel van de vrijplaats-functies is daar namelijk helemaal geen plaats.

Voordat het college van burgemeester en wethouders deze locatie aan de stichting zal aanbieden stelt zij echter de gemeenteraad in de gelegenheid haar mening te geven. Dit gebeurt tijdens een voor het publiek toegankelijke vergadering van de raadscommissie Ruimte en Regio op (onder voorbehoud) dinsdag 5 oktober 2010.

Wanneer een meerderheid van de raad aangeeft het niet eens te zijn met het aanbod van het college en de keuze van de stichting voor de locatie Vrouwenkerkhof / Dolhuissteeg te steunen, kan het college weinig anders dan deze voorkeur volgen, zo verwachten wij tenminste.

Maar jullie weten net als ons dat de weg die de vrijplaats aflegt vol met hobbels en onverwachte wendingen is. Ondanks dat er op papier een ruimte meerderheid lijkt te zijn voor herhuisvesting van de hele vrijplaats is de strijd nog steeds niet gestreden.

Op de webstek http://www.vrouwenkerkplein.nl/ vindt je de volgende informatie:

* De presentatie “Geen stad zonder vrijplaats” (tip!)
* De brief van het college aan de raad.
* Niet onbelangrijk (!), onze reactie op een eerdere versie van bovenvermelde brief.
* Foto's van het Vrouwenkerkhof.

We weten wat ons de komende weken te doen staat en hopen daarom (opnieuw) op jullie steun!

Wat kun je doen?

* Hou je e-mail in de gaten voor nieuwe berichten van de vrijplaats.
* Kom dinsdag 5 oktober om 20.00 naar de openbare vergadering van de gemeenteraadscommissie.
* Doneer! Het creëren van een nieuwe vrijplaats kost geld. Stort uw gift, groot of klein, op rekeningnummer 9432856 t.n.v. Leids Weggeeffonds, Leiden en o.v.v. “Mijn bijdrage aan de oplossing!".

vrijdag 3 september 2010

NIEUWSBRIEF NEDERLAND BEKENT KLEUR

INHOUD:

- Actievergadering 3 september tegen PVV-regering.
- Geef een gift aan giro 5058 voor de komende acties!
- Wilders krijgt steun van Filip Dewinter op 11 september.
- Bezoek van Wilders aan Duitsland omstreden.
- Mailbox van CDA-Kamerleden stroomt vol.
- CDA blijft ook komende maanden last houden van Wilders.
- Facebookpagina tegen PVV-regering heeft al 5.000 leden.
- Migrantenorganisaties nemen stelling tegen kabinet met PVV.

_______________________
Actievergadering 3 september tegen PVV-regering.

De formatie van een regering met steun van de extreemrechtse PVV komt in een eindfase. Ondanks veel verzet binnen het CDA komt er mogelijk al binnen twee weken een regeerakkoord. Dat zal dan goedgekeurd moeten worden op een CDA-congres. En op 11 september is Wilders in New York om te protesteren tegen een islamitisch centrum. We willen bij elkaar komen om deze ontwikkelingen te bespreken op vrijdag 3 september om 20 uur in Amsterdam. De bedoeling is om op de vergadering een breed comite op te richten dat op korte termijn acties gaat organiseren tegen de totstandkoming van een kabinet met de PVV. Stuur een bericht naar aanmelden@nederlandbekentkleur.nl als je bij de vergadering wilt zijn op 3 september. Je ontvangt dan een agenda en routebeschrijving. Iedereen is welkom om mee te doen!

_____________________
Geef een gift aan giro 5058 voor de komende acties!

Om de komende actie financieel mogelijk te maken zijn we afhankelijk van uw donaties! Financiele bijdragen, groot of klein, zijn hard nodig. Stort daarom een bijdrage op giro 5058 van stichting Nederland Bekent Kleur te Amsterdam of doneer via iDEAL of creditcard. Klik hier!: http://tinyurl.com/NBKdonaties

_____________________

Wilders krijgt steun van Filip Dewinter op 11 september

Wilders gaat binnenkort naar in New York om haat te zaaien tegen moslims. In de persverklaring waarmee De PVV-leider zijn reis aankondigt schrijft Wilders dat hij gaat naar de plaats "waar de islam de ergste misdaad van de afgelopen jaren pleegde". Hij spreekt bewust generaliserend over "de islam" in plaats van over
moslimterroristen. Een gematigde islam bestaat volgens de PVV-leider immers niet. SIOA (Stop Islamization of America), de organisator van het protest in New York gaat nog veel verder. HP/De Tijd schreef daarover: "de oprichter van deze organisatie, roept onder andere op tot moord op moslims." Bovendien heeft Filip Dewinter van het
extreemrechtse Vlaams Belang op zijn website aangekondigd op 11 september ter ondersteuning van Wilders' optreden bij SIOA een protest bij de Amerikaanse ambassade in Brussel te organiseren met tweehonderd mensen.


_________________________
Bezoek van Wilders aan Duitsland omstreden

Wilders zal op 2 oktober in Berlijn spreken op uitnodiging van CDU-gemeenteraadslid Stadtkewitz. Die uitnodiging is reden voor de lokale fractie van de christendemocraten om Stadtkewitz uit de fractie te zetten. De Berlijnse fractievoorzitter van het CDU zei in Die Zeit over de steun van zijn partijgenoot aan Wilders dat 'voor wie een intolerante houding ondersteunt geen plaats is in de partij'. De kritiek op Wilders wordt breed gedeeld in het CDU. De Duitse Minister
van Financiën, de christen-democraat Wolfgang Schaüble, zei deze week dat de opkomst van Wilders een bewijs is dat racisme een probleem is van alle landen.

Mailbox van CDA-Kamerleden stroomt vol

Het beoogde kabinet met PVV-steun kan slechts rekenen op de krapst mogelijke meerderheid. Als één Kamerlid de steun aan het kabinet intrekt, vervalt die meerderheid. Nederland Bekent Kleur heeft iedereen daarom opgeroepen om mails te sturen om de dissidenten bij het CDA te ondersteunen en de overige Kamerleden op te roepen ook tegen een regering met de PVV te stemmen. Op maandag, de eerste dag
van de actie klaagde CDA-Kamerlid Joop Atsma op Radio-2 dat zijn mailbox volstroomde. Hij had die dag al van 500 mensen een mail tegen samenwerking met de PVV gekregen. Doe ook mee aan de mailactie: http://www.nederlandbekentkleur.nl/Actie_CDA.html

CDA blijft ook komende maanden last houden van Wilders

Regeringspartner Wilders heeft komende maanden een drukke agenda die voor veel ophef zal zorgen. Onder meer een omstreden bezoek aan Duitsland en een rechtszaak in oktober wegens het aanzetten tot haat jegens en discriminatie van moslims en Marokkanen. Bovendien valt de actie op 11 september van de PVV-leider mogelijk samen met het CDA-congres die dag. "Dat alles laat zien dat de mooie letters van een
regeerakkoord waardeloos zijn. De echte politiek wordt wekelijks door Wilders gemaakt op straat en in de media", aldus voorzitter René Danen van Nederland Bekent Kleur in een artikel op VARA-website Joop.nl. Zie het hele artikel: http://tinyurl.com/27fhzet

Facebookpagina tegen PVV-regering heeft al 5.000 leden

Nederland Bekent Kleur startte eerder ook de Facebookpagina "Geen regering met steun van de PVV". Die heeft inmiddels al ruim 5.000 leden (ter vergelijking: de pagina van het CDA heeft er 192 en de VVD 903).

Migrantenorganisaties nemen stelling tegen kabinet met PVV

De Turkse arbeidersvereniging HTIB heeft in verklaring stelling genomen tegen een mogelijk rechts kabinet met de PVV. Ook de landelijke minderhedenkoepels, verenigd in het LOM, gaven een verklaring uit. HTIB schrijft ondermeer: " Het duivelsakkoord met de PVV betekent dat CDA en VVD een oogje dicht knijpen voor het schelden
op de islam en moslims. Daarom zeggen wij nu uitdrukkelijk "Nee" tegen dit kabinet." Lees meer: http://tinyurl.com/3xhkt8p

___
De Stichting Nederland Bekent Kleur richt zich tegen iedere vorm van racisme, vreemdelingenhaat, islamofobie, antisemitisme of welke andere vormen van discriminatie dan ook. Nederland Bekent Kleur is een onafhankelijke organisatie die niet verbonden is aan een enige politieke of religieuze stroming. De organisatie bestaat sinds 1992.
Giften zijn welkom op giro 5058 van Nederland Bekent Kleur, Amsterdam

Actie@nederlandbekentkleur.nl
http://nederlandbekentkleur.nl/mailman/listinfo/actie