- Poor starv'ling bard, how small thy gains!
How unproportion'd to thy pains! -

vrijdag 26 februari 2010

jasper grootveld: 19 juli 1932 - 26 feb 2009

de stem van robert jasper grootveld echoot nog wat na in de doodsgezinde kerk

er wordt gerocheld
uche uche uche
dan gekweld piepen

dit onheilspellend ruisen
een spel als dat van de wind
fluitend in de bochten rond het beeld

je voelt het tochten van
slechte adem door de mond
levert niet op slag de dood

nee die dobbert rustig wat
met zijn ogen dicht in een
bad vol hoestdrank

© max lerou

ONTRUIMING VRIJPLAATS KOPPENHINKSTEEG NU GAANDE - met dank aan groen links pvda cda en vvd

De ontruiming van het gekraakte complex Vrijplaats Koppenhinksteeg in Leiden is nu gaande. De omgeving is afgezet door de politie en de ME probeert de barricades in de panden te beslechten en staat op het dak. De bezetters binnen houden vooralsnog stand. Buiten staan inmiddels sympathisanten van de steeg te protesteren.

Al ruim 40 jaar worden er vanuit de Koppenhinksteeg in de Leidse binnenstad tal van sociale, politieke en culturele activiteiten georganiseerd. In de Koppenhinksteeg werken ruim 100 mensen dagelijks belangeloos aan het creëren van een betere wereld. Door middel van een weggeefwinkel, een cultureel centrum en het ondersteunen van vluchtelingen laten vrijwilligers zien dat Leiden een creatieve, solidaire en milieuvriendelijke stad kan zijn. En dat al meer dan 40 jaar, zonder enige vorm van subsidie.

In 2005 erkende ook het gemeentebestuur het belang van de vrijplaats en committeerde het zich aan het langdurige behoud van de vrijplaats voor de stad. Vijf jaar later blijkt de belofte van de gemeente niets meer waard. In plaats van de beloofde legalisatie heeft het college van GroenLinks, PvdA, CDA en VVD de panden voor een appel en een ei aan een projectontwikkelaar verkocht. En dit zonder de vrijplaatsorganisaties een realistisch voorstel te doen om hun activiteiten op een alternatieve locatie voort te zetten.

Met de ontruiming verdwijnt een lange geschiedenis van alternatieve cultuur, levendigheid en creativiteit uit de Leidse binnenstad. De vrijwilligers in de steeg hebben zich altijd tegen deze gang van zaken verzet. Behalve dat dit college gemaakte afspraken niet nakomt, zet het zich actief in voor de verdere commercialisering van de binnenstad. Zo bleek er onlangs wel de financiële ruimte om een aantal luxe modezaken in het Aalmarktproject met 1,7 miljoen euro te subsidiëren. De gemeente vaart hiermee dezelfde rechtse koers als de landelijke politiek, die met het voorstel voor een kraakverbod heeft laten zien de belangen van projectontwikkelaars en speculanten voorop te stellen. Wij zijn daarentegen voor het behoud van de sociale initiatieven in onze stad, en we eisen een rechtvaardige oplossing. Zolang die er niet komt, zal de gemeente Leiden ons op hun weg vinden.

dinsdag 23 februari 2010

joran bekent weer

en de bananenboot kwam van comacabana

onder ons gezegd en gezwogen
we roken een jonko – ze is skaffa
we droppen nog een pintoe
ik vinger die puta een beetje en conjo
ineens doet ze het niet meer

natuurlijk hebben ze die motjo niet gevonden
mij mij kan je niet fucken man en die tjappie
jongen die tjappie kiepert haar zo zonder gewicht

geen moment was ik para
die longen lopen zo vol water
dan ga je heus niet drijven weet je

ik ben zo fucking weerie
hoe dichter je bij mij komt
hoe dichter bij de haaien

© max lerou

maandag 22 februari 2010

de koppenhinksaga - vrijplaats draait door

Beste vrienden en vriendinnen van Vrijplaats Koppenhinksteeg,

*Geef je op voor het sms-alarm, door een reply te sturen met daarin je mobiele telefoonnummer*

Vanaf afgelopen zaterdag mag vrijplaats Koppenhinksteeg van de rechter ontruimd worden. Het is vooralsnog onduidelijk of en wanneer burgemeester Lenferink de vrijplaats leeg wil laten trekken door de sterke arm der wet.
Op zich heeft hij nog wel even de tijd. Het ontruimingsbevel is namelijk een jaar geldig en het complex dient pas op 1 juli 2010 overgedragen te zijn aan aan het Leidse Atrium Vastgoedontwikeling BV.

Sommige politici verwachten dat burgemeester Lenferink de vrijplaats niet voor de verkiezingen op 3 maart zal laten ontruimen. Een ontruiming voor die datum zal namelijk de VVD in de kaart spelen die zich dan kan profileren als bewaker van orde en tucht. En dat zou de verkiezingen kunnen beïnvloeden.
Het zou ook kunnen dat Lenferink de ontruiming uitstelt totdat er een nieuw college zit. Maar het zou ook niet verbazen als de vrijplaats in de aankomende dagen wordt ontruimd. Niemand weet 't, behalve Lenferink.

Een ontruiming zal hoe hoe dan ook gepaard gaan met onrust en zal het probleem niet oplossen. De organisaties in de steeg zullen op zoek moeten naar andere ruimtes en dan begint het gedonder weer van voren af aan. Het is de hoop dat de politiek dit ook inziet en alsnog met de vrijplaats om tafel gaat om tot een realistische oplossing of alternatief te komen.

In de tussentijd draaien wij gewoon door. In de afgelopen dagen speelden allerlei bands in de Linkse Kerk en Bar&Boos. De opkomst was hoog en de sfeer ondanks alles goed. Verder houden wij de vrijplaats 24 uur per dag bezet. Hierbij is alle hulp welkom. Kom langs en schrijf je in voor het bezettingsrooster! Of wip even binnen voor een kop koffie of thee en verneem het laatste nieuws. De Linkse Kerk is overigens elke avond van de
week geopend. We hopen je snel te zien!

-----
De strijd voor behoud van de vrijplaats wordt goeddeels betaald met giften. Blijf ons ook in deze bange dagen steunen. Stort uw gift, groot of klein, op rekeningnummer 9432856 t.n.v. Leids Weggeeffonds, Leiden en o.v.v. “Vrijplaats draait door!!".

Meer informatie op http://www.koppenhinksteeg.nl

zaterdag 20 februari 2010

koppenhinksaga - de strijd gaat door

Donderdag 18 februari 2010

Beste vrienden en vriendinnen van Vrijplaats Koppenhinksteeg,

Om te beginnen willen we alle aanwezigen bij de demonstratie van afgelopen zaterdag bedanken voor hun aanwezigheid. Het was een strijdbaar en bont gezelschap, een fraaie afspiegeling van de vele bezoekersgroepen die aan de vrijplaats verbonden zijn.

Vandaag kwam het droevige nieuws. Het Gerechtshof heeft het hoger beroep van de vrijplaats tegen het ontruimingsvonnis op één punt na afgewezen. De gemeente mag (met de nadruk op 'mag') ontruimen, maar kan de kosten daarvan nu niet (meer) verhalen op de vrijplaats.

Dit betekent dat er geen oplossing komt via de juridische weg (wel lopen er nog diverse procedures). De oplossing hangt nu meer dan ooit af van de politiek. Wanneer het stadsbestuur haar ramkoers niet verlaat en in plaats daarvan serieus met de vrijplaats in gesprek gaat volgen onherroepelijk acties.

In de gemeenteraad wordt vanavond, waarschijnlijk kort na achten, over een motie gestemd die oproept de vrijplaats niet voor de verkiezingen te ontruimen. Een nieuwe raad en een nieuw college moeten na 3 maart alsnog een oplossing bewerkstelligen.

Nu het Hof heeft besloten dat er ontruimd mag worden is het belangrijk dat er continu mensen aanwezig zijn in de vrijplaats. Een eventuele ontruiming van onze 41 jaar oude vrijplaats zal niet geruisloos voorbijgaan!

Vanaf nu zullen er non stop mensen aanwezig zijn. De activiteiten gaan ondertussen 'gewoon' door. Op vrijdag vind in de Marinus van der Lubbe zaal om 20.00 een bijeenkomst plaats over directe democratie. Op zaterdag is er vanaf 18.00 eetcafé en wordt 's avonds gejamd. In Bar & Boos speelt diezelfde avond om 21.00 We vs Death en Kyst (uit Polen). De komende week is de Linkse Kerk elke dag geopend. Kortom, Vrijplaats Koppenhinksteeg leeft!

Er is een bezettingsrooster gemaakt waarvoor iedereen zich kan inschrijven. We doen een beroep op iedereen om dit ook te doen. Inschrijven kan niet via de mail, kom naar de Linkse Kerk om je in te tekenen waar je voor verdere uitleg en instructies terecht kunt.

-----
De strijd voor behoud van de vrijplaats wordt goeddeels betaald met giften. Blijf ons ook in deze bange dagen steunen. Stort uw gift, groot of klein, op rekeningnummer 9432856 t.n.v. Leids Weggeeffonds, Leiden en o.v.v. “Vrijplaats gaat door!!".
Meer informatie op http://www.koppenhinksteeg.nl

maandag 15 februari 2010

iets voor gijs ter haar

iets

dat iets - ach ik geloof
toch zeker omdat het er is
zeker als ik en vast als een
huis op vrijdag

wanneer je iets weet te zijn
een denkend iets en wel
licht het zelf op handen draagt

die gedachte te zijn stelt mij
gerust als een lekker wijf
met krachtige kringspieren

©ml

donderdag 11 februari 2010

zaterdag 13 feb 13 u. - demonstratie STOP ONTRUIMING VRIJPLAATS KOPPENHINKSTEEG

Beste vrienden en vriendinnen van Vrijplaats Koppenhinksteeg,

* Spoedappel maandag 15 feb. 10.15 in den Haag
* Demonstratie “Stop ontruiming Vrijplaats Koppenhinksteeg”, zaterdag 13 feb. 13u

Op maandag 15 februari dient bij het Paleis van Justitie (alhoewel) het zogenoemde turbospoedappel (een supersnel hoger beroep). Deze is gericht tegen de op 8 januari j.l. door de rechtbank gegeven toestemming aan de gemeente om de vrijplaats vanaf 20 februari te ontruimen. Mag, want het hoeft niet. Uiteindelijk blijft het een politieke beslissing.

In het kort stelt de vrijplaats dat de gemeente geen spoedeisend belang heeft omdat omwonenden met de vrijplaats de bouwvergunningen aanvechten, de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat het weggeven van de panden aan Atrium Vastgoedontwikkeling BV. geen illegale staatssteun is en, last but not least, dat de ontruimingseis inmiddels is verjaard.

De zitting is voor publiek toegankelijk. Vanuit Leiden neemt een groep vrijplaats-supporters om 09.20 de trein naar Den Haag CS.

Zaterdag 13 februari vindt er een demonstratie plaats tegen de dreigende ontruiming. In plaats van ontruimen moet het stadsbestuur nu eindelijk in gesprek met de vrijplaats om tot een redelijke oplossing te komen. Het merendeel van de activiteiten op staat zetten en de overgebleven organisaties tijdelijk een veel te klein en veel te duur onderkomen elders aanbieden, hetgeen is gebeurd, is simpelweg geen alternatief. Een door de vrijplaats aangedragen alternatief werd door het college meteen van tafel geveegd. Overigens valt de koopovereenkomst met Atrium, waarvan wij de inhoud kennen, gemakkelijk te ontbinden.

De demonstratie begint om 13:00 uur vanuit de vrijplaats. Om 17.00 uur is er een vervroegd eetcafé in de Linkse Kerk, om 19.00 een heuse veiling van allerhande vrijplaats-gerelateerde prullaria en kunst waarvan de opbrengst ten goede komt aan de oorlogskas van de vrijplaats. Aansluitend vindt in de Lubbe-zaal een optreden plaats van Kalio Gayo, 'party folk with balkan touch'. Aansluitend DJ's in de zaal en Bar & Boos.

Ook na 13 februari gaat Vrijplaats Koppenhinksteeg door met het organiseren van maatschappelijke activiteiten. Er wordt inmiddels hard gewerkt aan de voorjaarsprogrammering. Wij gaan niet weg!
-----
De strijd voor behoud van de vrijplaats wordt goeddeels betaald met giften. Blijf ons ook in deze bange dagen steunen. Stort uw gift, groot of klein, op rekeningnummer 9432856 t.n.v. Leids Weggeeffonds, Leiden en o.v.v. “Vrijplaats gaat door!!". Meer informatie op http://www.koppenhinksteeg.nl

maandag 1 februari 2010

de koppenhinksaga - actievergadering en demonstratie - STOP ONTRUIMING VRIJPLAATS KOPPENHINKSTEEG

Beste vrienden en vriendinnen van Vrijplaats Koppenhinksteeg,

- actievergadering woensdag 3 feb. 20u
- demonstratie “Stop ontruiming Vrijplaats Koppenhinksteeg”, zaterdag 13 feb. 13u

Nog drie weken te gaan en dan mag de gemeente de vrijplaats ontruimen. Mag, want het hoeft niet. Uiteindelijk blijft het een politieke beslissing. Bovendien loopt nog een zogeheten 'turbospoedappel' dat voor het ontruimingsgeile college roet in het eten zou kunnen gooien.
Met de verkiezingen in aantocht heeft de vrijplaats alle deelnemende partijen en lijsten gevraagd naar hun standpunt over de Koppenhinksteeg. Wij brengen u voor de verkiezingen op de hoogte van het resultaat. De inzet van de Vrijplaats is in elk geval de volgende:

1. Er mag geen gedwongen ontruiming komen van Vrijplaats Koppenhinksteeg.
2. De gemeente moet in overleg met de Vrijplaats, uitmondend in legalisering in de Koppenhinksteeg of een alternatieve locatie en compensatie.

Eigenlijk is dit al sedert het illegaliseringsbesluit min of meer het standpunt. Het college van toen PvdA, GroenLinks, VVD en CDA heeft echter nooit meer geboden dan een veel te klein pand tegen een veel te hoge huurprijs aan bovendien maar een deel van de vrijwilligersorganisaties.
Bar & Boos en de Linkse Kerk, waarvan laatstgenoemde nota bene op aanwijzing van de gemeente tonnen heeft geïnvesteerd in de panden, werd helemaal niets geboden, terwijl tientallen andere maatschappelijke initiatieven en vele honderden bezoekers juist van het gebruik van hun publieksruimten afhankelijk zijn.

Dus staat we aan de vooravond van een paar spannende weken. Een ding is zeker: de Vrijplaats zal zichzelf niet sluiten. Wij blijven open en zetten alles op alles om een gedwongen ontruiming te voorkomen in de hoop dat een nieuwe raad en een nieuw stadsbestuur wel met de Vrijplaats in gesprek zal gaan om een oplossing voor dit slopende conflict te vinden.

Daar kunnen we uw hulp goed bij gebruiken. Komende woensdag 3 februari is er om 20:00 uur een actievergadering in de Marinus van der Lubbe-zaal van de Linkse Kerk. Alle supporters zijn van harte welkom om mee te denken over manieren om het tij te keren. Zaterdag 13 februari vindt er een demonstratie plaats tegen de dreigende ontruiming. De demonstratie begint om 13:00 uur vanuit de Vrijplaats.

We beseffen maar al te goed dat dit de zoveelste keer is dat we uw hulp vragen. Toch hopen we dat u ons juist nu, in de meest cruciale fase van het 41-jarige bestaan van de Vrijplaats, zal blijven steunen. Meer dan ooit tevoren is het nu of nooit.
-----
De strijd voor behoud van de vrijplaats wordt goeddeels betaald met giften. Blijf ons ook in deze bange dagen steunen. Stort uw gift, groot of klein, op rekeningnummer 9432856 t.n.v. Leids Weggeeffonds, Leiden en o.v.v. “stop ontruiming!".

Meer info op www.koppenhinksteeg.nl