- Poor starv'ling bard, how small thy gains!
How unproportion'd to thy pains! -

donderdag 15 november 2007

DOODSBEDREIGINGEN - EEN NIEUWE VORM VAN COMMUNICATIE


De Wereld Draait Door (DWDD voor kenners) is het favoriete verrekijkerprogramma van de man wiens naam ik bij de Volkskrant niet mag noemen omdat ze het daar zo zielig voor hem vinden wanneer wijd en zijd bekend wordt dat hij een dreigmongool is.
Voor wie de uitdrukking niet kent: een dreigmongool is een persoon met een beperkt vermogen hetwelk hij compenseert door hen die hem niet aanstaan met de dood of ander vreselijk leed te bedreigen.

Joost Zwagerman schreef een boek over dit fenomeen en mocht daarover vertellen bij DWDD.
Hij noemt het verschijnsel van de doodsbedreigingen een vorm van nieuwe communicatie en waarschuwt dat je na de moord op Theo van Gogh een bedreiging niet zomaar kunt wegwuiven.

Zwagerman onderkent dat de bedreigde, behalve vaak in angst, ook in een dilemma verkeert; immers wanneer je het negeert, je houdt je stil en schrijft niets meer over het onderwerp dat de bedreiger dwars zit, lacht de bedreiger in zijn vuistje...hij vindt dan dat hij 'gewonnen' heeft.
Anderzijds, wanneer je wel je mond opendoet, ben je een 'aandachtzoeker'.

>Hollands Welvaren< heet het boek waarin Zwagerman het fenomeen van de doodsbedreiging blootlegt.
Kopen!

Geen opmerkingen: