- Poor starv'ling bard, how small thy gains!
How unproportion'd to thy pains! -

dinsdag 25 oktober 2011

JOKE KAVIAAR in de knel - oproep aan dichters, schrijvers....

Hallo dichters, schrijvers, dichteressen, schrijfsters,

Al enige jaren ben ik niet of nauwelijks meer te vinden in het literaire circuit. Dit komt hoofdzakelijk doordat ik actief ben geworden tegen -kortweg - het asielbeleid. Daarmee begonnen in de tijd van Verdonk, toen veel mensen boos waren, en voortgezet ook daarna, in de tijd van Albayrak die onder meer alle noodopvang sloot, en nu nog, nu Leers illegaliteit strafbaar wil stellen.
Aan de buitengrenzen van Fort Europa, om precies te zijn in de Middellandse Zee, sinds begin dit jaar: ruim 2000 doden door toedoen van grensagentschap Frontex, mede dankzij Nederland. Dit, heel in het kort, deed mij mijn aandacht verleggen naar daden, meer dan woorden.

Toch legde ik de afgelopen jaren ook de schrijverspen niet neer, en richtte mij vooral op het schrijven van columns en artikelen, met scherpe pen. Ook gedichten schrijf ik nog altijd, er is zelfs een nieuwe bundel op komst bij de anarchistische uitgeverij Rook en Vuur, getiteld "Vuile Handen Schone Wapens", eveneens voorzien van tekeningen, want tekenen doe ik de laatste drie jaar ook. Zoals woorden alleen mij niet genoeg lijken, ook daden alleen zijn niet genoeg. Het gesproken/geschreven woord als middel om mensen wakker te schudden, te motiveren, inspireren, mobiliseren, het moet er zijn en het moet blijven bestaan, en: het moet kúnnen!

Waarom ik je nu schrijf, zul je je afvragen. Wel, dat is niet omdat ik optredens wil regelen; het is omdat justitie tracht mij de mond te snoeren op dit moment, en dit is een zaak van iedereen, niet alleen van mij.

Dit is begonnen op 13 september. In de morgen belde de Nationale Recherche bij me aan, arresteerde mij wegens opruiing, deed uitvoerig huiszoeking, nam (en houdt nog steeds) o.a. computers in beslag, en hield me drie dagen onder volledige beperkingen vast.

Het ging/gaat in elk geval om deze teksten:

http://www.jokekaviaar.nl/RARA.html

http://www.jokekaviaar.nl/Hard_Leerhttp://www.blogger.com/img/blank.gifs.html#leers_dood_vuur
http://www.jokekaviaar.nl/Hard_Leers.html#schoongeveegd
http://www.jokekaviaar.nl/opstand.html

Een week later liet de officier van justitie mijn advocaat weten van zins te zijn mij opnieuw te arresteren vanwege dezelfde teksten, alleen maar omdat die nog op de website staan. De ovj noemt dit: een nieuwe pleegperiode, en dus: een nieuw strafbaar feit.

In de weken die hierop volgden, wachtte de ovj eerst de reactie van mijn advocaat af, die argumenteerde dat je iemand niet twee keer voor hetzelfde kunt aanhouden, dat de rechter eerst maar eens moet oordelen of het werkelijk opruiing is, en dat de teksten al zover verspreid zijn, juist door de publiciteit die door het openbaar ministerie met een persbericht werd gezocht, dat het zinloos is te willen dat ik de teksten nu verwijder.

De officier van justitie zou aanvankelijk snel beslissen, maar laat nu doelbewust het zwaard van Damocles boven mijn hoofd hangen, om mij zo onder druk te zetten om de teksten te verwijderen. Dit is dus de situatie nu, inmiddels al vijf weken. Wanneer de beslissing valt is onbekend. Of de beslissing tevoren aan mijn advocaat wordt bekendgemaakt, is ook onbekend.
Elk moment kunnen ze hier weer komen om mij opnieuw te arresteren.
Daarnaast: de ovj heeft gezegd dat er op nieuwe teksten die ik schrijf wordt gelet. Dus: elk woord, elke zin, elk nieuw artikel, gedicht, of column ligt onder het vergrootglas van justitie. Daar komt bij dat het begrip opruiing door een uitspraak van de Hoge Raad zodanig is opgerekt dat niet, bij het schrijven van een tekst, van te voren valt vast te stellen of die als opruiend zal worden beoordeeld.

Je zult begrijpen: het is onmogelijk om op deze manier op scherpe wijze je mening te uiten, en dus is deze handelswijze een aanval op de vrijheid van meningsuiting. Maar het is meer dan dat: het is een poging om het verzet tegen het racistische beleid de kop in te drukken. Ik ben immers een van die mensen die daar nog steeds maar mee doorgaat, tegen de stroom in, en dat verzet van mij en mede-activisten is justitie een doorn in het oog, wordt benoemd als extremistisch en gevaarlijk, er worden aivd rapporten over geschreven enzovoorts.

Dit allemaal uitgelegd hebbende:

Ik ben met een paar mensen bezig om een manifestatie te organiseren. Iets vergelijkbaars deed ik in 2004 in de Groote Weiver in Krommenie, met de manifestatie "Stop Deportaties NU!". De bedoeling is dat voor deze manifestatie dichters/schrijvers/rappers worden gevonden die zich binnen hun optreden op radicale wijze willen uitspreken tegen de waanzin van iets dat 'asielbeleid' wordt genoemd maar niets anders is dan racistische en kolonialistische migratiebeheersing. Een manifestatie dus, met een harde stem, een luid en radicaal geluid om het nog eens te zeggen "Stop Deportaties NU!" (enzovoort).

..en dit is dus waarom ik je nu schrijf.

Heb je hier belangstelling voor om aan deel te nemen, wil je je grote mond samen met mij en anderen eens flink opentrekken? Wil je op een andere manier iets bijdragen aan het verzet, het protest? Mail mij én de geadresseerde in cc (Berk van de band Zibabu, met wie ik vaak heb opgetreden) dan terug.
Het is belangrijk dat je Berk ook je antwoord hierop stuurt. Het kan immers zijn dat je mij niet (meer) bereikt: bij een tweede arrestatie bestaat de kans dat ik langer vast blijf zitten. Ook dan is het de bedoeling nog steeds dat de manifestatie doorgaat.

Wil je meer in meer detail weten?
Hieronder links naar artikelen op Indymedia over de gebeurtenissen:

Activiste Joke Kaviaar gearresteerd

OM wil Joke Kaviaar opnieuw arresteren

My opinion is incitement, resist and defy the terrorist state

Officier van justitie beslist 'binnen enkele dagen' over 2e arrestatie

Officier van justitie speelt machtsspel


met groet,
Joke Kaviaar

(dit artikel is overgenomen van Pomgedichten)

Geen opmerkingen: