- Poor starv'ling bard, how small thy gains!
How unproportion'd to thy pains! -

maandag 10 oktober 2011

35 jaar gedoogbeleid: VOC legt 'wietkrans' bij monument voor tolerantie in Hilversum

Persbericht - 10 oktober 2011

Op 18 oktober a.s. is het precies 35 jaar geleden dat het gedoogbeleid voor softdrugs van kracht werd in Nederland. Ter gelegenheid van dit feit en om te protesteren tegen de ramkoers van het kabinet, zal een delegatie van de Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod rond 11.00 uur een 'wietkrans' leggen bij het monument voor tolerantie en verdraagzaamheid in Hilversum.

De VOC werd begin 2009 opgericht en verenigt alle personen, partijen en organisaties die af willen van het onnodige en contraproductieve verbod op cannabis. Regulering van de teelt is de enige logische en duurzame oplossing voor de problemen die nu spelen rond cannabis. Zeker nu landen als Spanje, België, Tsjechië, de VS en Portugal cannabis hebben gedecriminaliseerd, is daar ook internationaal voldoende politieke ruimte voor.

VOC-woordvoerder Joep Oomen: 'De voorstellen van dit kabinet, de wietpas, het 350 meter afstandscriterium, het onzalige plan om zogenaamd sterke wiet tot hard drugs te verklaren: het is louter symboolpolitiek die geen problemen oplost, maar wel nieuwe ellende oplevert.
Volksgezondheid speelt geen rol meer bij de bepaling van het cannabisbeleid. Waarschuwingen en adviezen van wetenschappers, lokale bestuurders en de verslavingszorg worden botweg genegeerd. Het kabinet voert een volstrekt contraproductieve oorlog tegen een plant, terwijl een nuchtere kijk op cannabis, tolerantie en harm reduction internationaal juist in opmars zijn.'

Tijdens het rondetafelgesprek over drugsbeleid in de Tweede Kamer op 3 oktober jl. bleek opnieuw dat experimenten met regulering van de achterdeur van coffeeshops zonder meer mogelijk zijn binnen de internationale verdragen die ons land heeft ondertekend. Oomen: 'Na 35 jaar doen alsof de cannabis die coffeeshops verkopen uit de lucht komt vallen, moet de overheid eindelijk zijn kop uit het zand halen en werk maken van transparante regulering van de teelt.'

De Taskforce Handhaving Cannabis, een werkgroep van de VOC en de coffeeshopbranche, heeft een concreet en haalbaar model ontwikkeld voor regulering van cannabis in Nederland. Dit model, 'Van gedogen tot handhaven' is in september gepubliceerd en aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer en andere betrokken. Op onze website www.voc-nederland.org is het te vinden onder het tabblad 'THC Reguleringsmodel'.

Voor een nadere toelichting kunt u contact opnemen met de volgende VOC-woordvoerders:
Derrick Bergman telefoon: 040-2572818 mail: d.bergman@gonzomedia.nl
Joep Oomen telefoon: 00-32-495122644 mail: joep@voc-nederland.org

Geen opmerkingen: