- Poor starv'ling bard, how small thy gains!
How unproportion'd to thy pains! -

donderdag 19 januari 2012

ze houdt van zwarte romantiek waar melancholie, dood en leven centraal staan...daarom hier voor E.

geen pik zo hard als het leven

stervende dichters met het verongelijkte
smoel van een verstoten minnaar
hij heeft ze al zo vaak gezien

koud en bloedeloos het hoofd onder
protest verlaten denken ze nog
er onder uit te komen
tot de dood zijn stem verheft

eens gegeven blijft gegeven
we doen hier niet aan bijna dood

tevreden kijkt hij uit over de akker die hij
al zo lang bewerkt en negeert de opstandigen
met hun al stomptandige monden

fris en monter gaat de dood dan
weer op weg vrienden
maken voor het leven

ml

Geen opmerkingen: